Doradcy

Imię i nazwiskoSpecjalizacjaKonsultacjeSzkolenia
Krystyna Ciesielska Nauczanie początkowePoniedziałek: 10:40 - 11:40, Wtorek: 10:40 - 11:40, GODN: Poniedziałek 13:00 - 14:00
Joanna Gawron ReligiaWtorek: 11:50 - 12:32, Środa: 9:50 - 10:35, GODN: Poniedziałek 11:50 - 12:35
Grażyna Grzymała BiologiaPoniedziałek: 08:30 - 09:30, Czwartek: 09:30 - 10:30, GODN: Środa 13:00 - 14:00
Anna Kulińska Język angielskiPoniedziałek 10:20 - 11:05,
Piątek 12:15 - 13:00, GODN: Wtorek 13:30 - 14:30
Quizy online

Techniki wspomagające uczenie się słownictwa i nie tylko
Stella Laudańska Język polski (szkoły podstawowe)Poniedziałek: 13:45 - 14:30, Wtorek: 07:00 - 08:45, GODN: Czwartek 13:15 - 14:15


Katarzyna Szmuksta Język polski (szkoły ponadpodstawowe)Poniedziałek: 9:30 - 10:30, Środa 12:20 - 13:20, GODN: Wtorek 15:30 - 16:30
Grażyna Szotrowska HistoriaPoniedziałek 16.15- 17.00
Czwartek 15.30-16.15., GODN: Wtorek 16.00-17.00


Gry i zabawy terenowe
Małgorzata Gogola Wychowanie przedszkolnePoniedziałek: Wtorek: 15:00 - 17:00, GODN: Czwartek 13:00 - 14:00
Renata Wolińska Pomoc psychologiczno-pedagogicznaPoniedziałek: 17:00 - 18:00, GODN: Wtorek 12:45 - 13:45
Budowanie dobrych relacji rodzic - nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi
Działania psychoprofilaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej czyli rzecz o kształtowaniu osobowości dziecka
Anna Drotlew Matematyka (szkoła średnia)Poniedziałek: PZS Reda 14.15-15.15, Wtorek: GODN 16.00-17.00 Czwartek: SP 52 Gdynia 15:00 - 16:00 (proszę zainteresowanych o wcześniejszy kontakt telefoniczny, nr tel.: 504 225 577)
Małgorzata Onasch-Ptaszyńska GeografiaPoniedziałek 13.30-14.15. Środa 14.30 – 15.15 (proszę zainteresowanych o wcześniejszy kontakt telefoniczny, nr tel.: 888 336 715).
GODN – poniedziałek 16.15-17.15
Arkadiusz KorekWychowanie fizyczneWtorek: 10:30 - 11:30, Środa: 10:30 - 11:30, GODN: Poniedziałek 11:00 - 12:00
Jolanta Rucka InformatykaŚroda 14.00-15.30.
GODN: Wtorek 13.30-14.30
Obecnie w czasie dyżurów kontakt Messenger (także głosowy): Jolanta Rucka (konto ze zdjęciem - siedzę przy kawie)
Anna DomzałaMatematyka (szkoła podstawowa)