Monika Piekarz

Pedagog i doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1 w Gdyni, nauczyciel doradztwa zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni. Doradca metodyczny w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Aktywny uczestnik Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych oraz uczestnik i organizator konferencji doradczych. Realizator warsztatów zawodoznawczych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz spotkań dla rodziców. Realizator projektów takich jak: Marzec na obcasach, Ogólnopolski Tydzień Kariery, Gdyńska Giełda Szkół, Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości. Uważa, że „nie ma złych szkół, są tylko źle wybrane”.

Zakres prowadzonych zajęć:

  • prowadzenie szkoleń i rad pedagogicznych z zakresu doradztwa zawodowego oraz pomocy pedagogicznej;
  • opracowanie scenariuszy lekcji i materiałów dydaktycznych przydatnych na zajęciach doradztwa zawodowego;
  • stosowanie metod aktywizujących,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy doradczej;
  • prowadzenie i wsparcie istniejących sieci współpracy doradców zawodowych w regionu.