Justyna Kalota

Doradca metodyczny chemii, posiada stopień naukowy doktora.

Nauczyciel chemii i matematyki w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni;

Absolwentka licznych studiów podyplomowych; twórca i realizator projektów unijnych dla edukacji we współpracy z ORE oraz UM w Gdańsku.

Zakres prowadzonych zajęć:                                                                                                                        

  • spotkania metodyczne dla nauczycieli chemii;
  • lekcje otwarte, wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli;
  • sieć współpracy i platforma wymiany doświadczeń między nauczycielami- tworzenie bazy ciekawych doświadczeń chemicznych;
  • konsultacje z zakresu łączenia kompetencji miękkich, zwłaszcza kreatywności i innowacyjności z nauczaniem chemii;
  • praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: