Nauczyciel religii w SP nr 39 w Gdyni od 1992r. Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie teologii i życia w rodzinie W swej pracy lubię wykorzystywać metody aktywizujące i tworzyć scenariusze lekcji i konkursów biblijnych z wykorzystaniem aktywności ruchowej oraz multimedialnej

Ireneusz Trojanowicz

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

IRENEUSZ TROJANOWICZ – doradca metodyczny przedmiotu religia

Nauczyciel religii w SP nr 39 w Gdyni od 1992r.
Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie teologii i życia w rodzinie
W swej pracy lubię wykorzystywać metody aktywizujące i tworzyć scenariusze lekcji i konkursów biblijnych z wykorzystaniem aktywności ruchowej oraz multimedialnej

Kontakt i.trojanowicz@godn.eu
Konsultacje drugi wtorek miesiąca 9.00 -10.00, GODN Gdynia wtorek godz. 12.00 – 13.00 i 16.00 – 17.00 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy) Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni

Kontakt i.trojanowicz@godn.eu Konsultacje drugi wtorek miesiąca 9.00 -10.00, GODN Gdynia wtorek godz. 12.00 – 13.00 i 16.00 – 17.00 (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy) Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni