Sieci współpracy

Nazwa sieci współpracyInstytucja prowadzącaKoordynatorMiejsce spotkań
Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego SPGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliBeata Fiszer
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
Sieć organizatorów teatrzyków dla dzieci z udziałem dzieci jako uatrakcyjnienie oferty przedszkolaGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliEwa Marlena WłochPrzedszkole nr 50
Sieć nauczycieli zajmujących się problematyką budowania dobrych relacji z rodzicamiGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliRenata Wolińska Szkoła Podstawowa nr 18
Sieć nauczycieli rozwijających wiedzę o krajach anglojęzycznychGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliAnna Kulińska Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
Sieć nauczycieli religii doskonalących warsztat pracyGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliJoanna Gawron Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Słowackiego 53 (pokój nauczycielski)
Sieć nauczycieli klas I-III pracujących z uczniem zdolnymGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliKrystyna Ciesielska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Sieć egzaminatorów maturalnych z biologiiGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliGrażyna Grzymała VI Liceum Ogólnokształcące
Sieć egzaminatorów maturalnychGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliPiotr MalechaZespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II
TSURU-matematyka i origami, sieć współpracy nauczycieli matematyki szkół podstawowychGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliAnna DomzałaPierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni
Organizacja wycieczek patriotycznych - sieć nauczycieli historii i WOSGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliGrażyna Szotrowska Szkoła Podstawowa nr 52
Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejGdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli
https://www.facebook.com/groups/384760712958537
Anna Zięba
Anetta Lila- Czoske
Maria Bazaczek
Małgorzata Gogola
Krystyna Ciesielska
Szkoła Podstawowa w Kosakowie
Online -platforma Microsoft Teams
GODN
INSPIRUJMY SIĘ
Sieć nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego GODN i PSNJN
Gdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli i PSNJN Trójmiasto
Patrycja Doroszewska Olender
Katarzyna Drausal
ZSP nr 3 w Gdyni
ODPOWIEDZIALNI CYFROWO- sieć współpracy nauczycieli InformatykiGdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli Beata Chojnowska-Gąsiorek Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni, online -platforma Microsoft Teams, GODN
Laboratoria Przyszłości- sieć współpracy, przestrzeń do regularnego dzielenia się i wzajemnego inspirowania nauczycieli, koordynatorów szkolnego programu „Laboratoria Przyszłości”Gdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli Beata Chojnowska-Gąsiorek Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni lub GODN
Meet & TeachGdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Katarzyna Drausal Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Bolszewie