Sieci współpracy

Nazwa sieci współpracyInstytucja prowadzącaKoordynatorMiejsce spotkań
Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego SPGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliBeata Fiszer
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni
Sieć nauczycieli zajmujących się problematyką budowania dobrych relacji z rodzicamiGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliRenata Wolińska Szkoła Podstawowa nr 18
Sieć nauczycieli rozwijających wiedzę o krajach anglojęzycznychGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliAnna Kulińska Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
Sieć nauczycieli religii doskonalących warsztat pracyGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliJoanna Gawron Szkoła Podstawowa nr 51 ul. Słowackiego 53 (pokój nauczycielski)
Sieć nauczycieli klas I-III pracujących z uczniem zdolnymGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliKrystyna Ciesielska Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
TSURU-matematyka i origami, sieć współpracy nauczycieli matematyki szkół podstawowychGdyński Ośrodek Doskonalenia NauczycieliAnna DomzałaPierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni
Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejGdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli
https://www.facebook.com/groups/384760712958537
Anna Zięba
Anetta Lila- Czoske
Maria Bazaczek
Małgorzata Gogola
Krystyna Ciesielska
Szkoła Podstawowa w Kosakowie
Online -platforma Microsoft Teams
GODN
INSPIRUJMY SIĘ
Sieć nauczycieli języka niemieckiego i angielskiego GODN i PSNJN
Gdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli i PSNJN Trójmiasto
Patrycja Doroszewska Olender
Katarzyna Drausal
ZSP nr 3 w Gdyni
ODPOWIEDZIALNI CYFROWO- sieć współpracy nauczycieli InformatykiGdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli Beata Chojnowska-Gąsiorek Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni, online -platforma Microsoft Teams, GODN
Laboratoria Przyszłości- sieć współpracy, przestrzeń do regularnego dzielenia się i wzajemnego inspirowania nauczycieli, koordynatorów szkolnego programu „Laboratoria Przyszłości”Gdyński Ośrodek doskonalenia Nauczycieli Beata Chojnowska-Gąsiorek Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni lub GODN
Meet & TeachGdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Katarzyna Drausal Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Bolszewie
KLUB KREATYWNEGO POLONISTY - sieć współpracy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowychGdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Irmina Żarska Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumi + online - Zoom