Szkolenia dla rad pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych. Podane tematy są propozycją, istnieje możliwość ich łączenia lub modyfikacji.

Wypełnienie formularza zamówienia rady jest jedynym sposobem na skuteczne jej zarejestrowanie w systemie.

Szkolenia są zrealizowane w czasie minimum 2 godzin dydaktycznych (1,5 godz. zegarowej).

Tel: 58 765 07 92

Koszt 1 godziny dydaktycznej (45 minut): 300 zł brutto.

Przedszkole/edukacja wczesnoszkolna

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Metody aktywizujące w przedszkoluDefinicja pojęcia. Klasyfikacje metod. Świadomość nauczyciela w wykorzystaniu metod aktywizujących. Przykłady dobrych praktyk.

Maria Bazaczek
Katarzyna Pawłuszyńska
Myślenie krytyczne w
przedszkolu.
Potrzeby współczesnej edukacji. Rola nauczyciela w kształtowaniu myślenia krytycznego. Wybrane narzędzia TOC w edukacji przedszkolnej. Maria Bazaczek
Katarzyna Pawłuszyńska
Motywująca rola konkursów szkolnych i międzyszkolnych - praca z uczniem zdolnym.Uczeń zdolny w aspekcie prawnym.
Metody pracy z uczniem zdolnym.
Typy konkursów i zasady ich organizacji.
Przygotowanie konkursów międzyszkolnych.
Krystyna Ciesielska
Edukacja matematyczna w przedszkolu - wybrane metodyAnna Kozłowska
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Minfulness - jak wprowadzać elementy treningu uważności w pracy z dziećmi.Lucyna Lewandowska
Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Wpływ multimediów na współczesne dzieci.
(możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców)
Beata Chojnowska- Gąsiorek
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna w przedszkolu i w szkole podstawowej.Arkadiusz Korek
Michał Olszewski
Wprowadzanie pojęć matematycznych w przedszkolu z elementami metody Gruszczyk - KolczyńskiejAnna Kozłowska
Canva- nowe możliwości pracy i współpracy nauczycieliStwórz kreatywne materiały z aplikacją Canva dla nauczycieli. Canva to darmowe i bardzo proste w obsłudze narzędzie do tworzenia grafik. plakatów, zaproszeń lub kart pracy. To świetne narzędzie do współpracy nauczycieli. Beata Chojnowska-Gąsiorek
Multimedia a rozwój osobowości i procesów poznawczych dzieci - zajęcia dla nauczycieli i rodziców.Renata Wolińska
Praca nad uwagą w domu i przedszkolu warunkiem sukcesu dziecka w szkole - zajęcia dla nauczycieli i rodziców.Renata Wolińska
Wzajemna relacja rodzic - nauczyciel warunkiem koniecznym do kształtowania osobowości dziecka.Renata Wolińska

Szkoła podstawowa

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak zaplanować zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIIIPlanowanie doradztwa zawodowego w cyklu dwuletnim (VII-VIII). Tworzenie WSDZ.Monika Piekarz
Jak wspierać mocne strony uczniów i jak z nimi o nich rozmawiać? Mocne strony - czym są? Jak je dostrzegać u uczniów?
Czy w szkole można je rozwijać?
Monika Piekarz
Jak uczyć naszych uczniów uczenia się?sposoby organizacji własnej pracy przydatne dla ucznia
techniki uczenia się i zapamiętywania
sposoby powtarzania i utrwalania materiału
Patrycja Doroszewska Olender
Notowanie z głową - myśląc, notuję; notując, myślę techniki notowania sprzyjające głębokiemu uczeniu się
notatki graficzne
sposoby notowania rozwijające myślenie krytyczne i twórcze
Patrycja Doroszewska Olender
Sztuczna inteligencja w pracy nauczycielaKatarzyna Drausal
Ocenianie kształtujące - jak zacząć?podstawowe założenia oceniania kształtującego
formułowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu
informacja zwrotna dla ucznia i dla nauczyciela
Patrycja Doroszewska Olender
System szkolnictwa nastawiony na sukces - jak to zrobić w praktyce?Justyna Kalota
Model uczącej się organizacji - przyszłość, kadra kierownicza, kultura organizacyjna szkoły, rozwój, sieć komunikacyjna.Justyna Kalota
Office 365- jak zostać szkołą w Chmurze? Szkolenie wprowadzi uczestników do Office 365 i narzędzi TIK w edukacji, w tym Microsoft Teams do organizacji lekcji online i komunikacji z uczniami. Uczestnicy zdobędą umiejętności korzystania z programów Office 365, takich jak Word, Excel, PowerPoint i OneNote w wersji online do prowadzenia zajęć i tworzenia materiałów dydaktycznych. Szkolenie skupi się również na zaawansowanych funkcjach Office 365 w edukacji, takich jak tworzenie interaktywnych formularzy i quizów za pomocą Microsoft Forms, analiza danych w Power BI oraz dostosowywanie witryn internetowych w SharePoint Online dla wygodnego udostępniania zasobów dla uczniów i nauczycieli.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Sebastian Ropel
TIK w Edukacji Szkolenie wprowadzi uczestników do roli TIK w edukacji, omawiając narzędzia i technologie dla nauczycieli i uczniów. Uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania TIK w nauczaniu, tworzenia prezentacji, materiałów multimedialnych, korzystania z platform e-learningowych i komunikacji online. Szkolenie skupi się również na bezpieczeństwie online, ochronie prywatności, cyberbezpieczeństwie i odpowiedzialnym korzystaniu z technologii.Sebastian Ropel
Anna Domzała
Różne wymiary grywalizacji Szkolenie wprowadzi uczestników do pojęć i koncepcji grywalizacji, omawiając motywację, nagrody, rywalizację i współpracę w edukacji. Uczestnicy zdobędą umiejętności projektowania grywalizacji w pracy dydaktycznej, tworzenia celów, nagród, śledzenia postępów uczniów oraz tworzenia interaktywnych zadań. Szkolenie skupi się również na analizie i ocenie efektywności grywalizacji w edukacji, zapoznając uczestników z narzędziami do monitorowania postępów uczniów i oceny zaangażowania.Anna Domzała
Sebastian Ropel
Jak przykuć uwagę uczniów oraz jak zorganizować zajęcia, aby maksymalnie wykorzystać czas.Marzena Paradowska, Anna Zięba
Wpływ multimediów na współczesne dzieci (możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców).Beata Chojnowska- Gąsiorek
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych.Mnóstwo nowych, ciekawych aplikacji wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Wirtualna rzeczywistość w sali lekcyjnej- aplikacje AR.Poznaj bezpłatne aplikacje AR, jak oglądać obiekty 3D, jak uczyć dzieci w nowoczesny sposób ze smartfonem w ręku.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Aplikacje aktywizujące uczniów i wspierające pracę nauczyciela.Aplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Nowoczesna edukacja STEAM w Twojej szkole. Poznaj pomysły na wprowadzenie STEAM na swoich lekcjach.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Metody pracy w grupie jako skuteczny sposób uczenia się?Elżbieta Pryczkowska
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
TIK-owy niezbędnik nauczycielaAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji.Katarzyna Drausal
Upowszechnianie efektów projektów szkolnychPoznanie sposobów oraz narzędzi do promocji szkolnych projektów.Katarzyna Drausal
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela Aplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji języka obcegoKatarzyna Drausal
Tworzenie materiałów edukacyjnychPoznanie narzędzi umożliwiających przygotowanie własnych ćwiczeń i kart pracy.Katarzyna Drausal
Motywowanie uczniów do udziału w lekcji poprzez zastosowanie różnych środków dydaktycznychPrzedstawienie różnych środków dydaktycznych (gadżetów) uatrakcyjniających pracę na lekcji Katarzyna Drausal
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowychSebastian Ropel
Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych u dzieci w klasach I-III szkoły podstawowejArkadiusz Korek
Michał Olszewski
Mówiące emocje i moc słowa. Szkolenie adresowane jest do wszystkich nauczycieli i osób, które chcą poznać siłę emocji, jaka się w nas wyzwala, jest potrzebna. Co z nią zrobić i jak dobrze wykorzystać.
Szkolenie ma na celu ukazanie potrzeby poznania swoich emocji oraz czy wyciągamy naukę z doświadczeń i zmieniamy swój sposób postępowania, czy też nie. Czy umiemy stawiać granice sobie i uczniowi.
Ireneusz Trojanowicz
Zrozumieć pokolenie Alfa - czyli kim są nasi współcześni uczniowie. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, którzy pragną przypatrzyć się sposobowi myślenia obecnemu w szkole pokoleniu Z.
Ważnym wyzwaniem dla współczesnej szkoły jest zauważanie i reagowanie na zachodzące przemiany demograficzne. To one nierzadko wpływają na całą strukturę budowania edukacji w szkole. Od kilku lat zauważamy istotną tendencję. To zmiana pokoleniowa, która jest naturalną częścią cyklu życia, także tego obecnego w szkole. Szkołę opuszczają młodzi ludzie, a wśród nich osoby określane jako pokolenie Z lub generacja Z. To nie jedyne nazwy pokoleń czy generacje młodych ludzi, którzy mają swoje wizje życia, ale również problemy i zmagania z jakimi muszą sobie dać rade.
Szkolenie ma na celu przyjrzenie się bliżej temu pokoleniu i jego funkcjonowaniu w szkole, jak również poza nią.
Ireneusz Trojanowicz
Sztuczna inteligencja w pracy nauczycielaKatarzyna Drausal
Multimedia a rozwój osobowości i procesów poznawczych dziecka w młodszym wieku szkolnym - zajęcia dla nauczycieli i rodziców.Renata Wolińska
Znaczenie postawy nauczyciela w profilaktyce kłopotliwych zachowań uczniów.Renata Wolińska
Sposób na stymulowanie myślenia pytajnego uczniów czyli rzecz o zadawaniu pytań dzieciom i przez dzieci.Renata Wolińska
Erasmus+ okno na świat - od czego zacząć? Dobre praktyki.Zapoznanie z programem Erasmus+ i jego korzyściami. Przekazanie cennych wskazówek nauczycielom, którzy chcą dołączyć do programu. Przedstawienie dobrych praktyk opartych na własnych doświadczeniach.Anna Domzała
gościnnie Anna Jałoszewska

Szkoła ponadpodstawowa

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela Aplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcjiKatarzyna Drausal
Sztuczna inteligencja w pracy nauczycielaKorzyści i zagrożenia wynikające z AI. Poznanie stron i aplikacji wspomagających pracę nauczyciela oraz uczenie się ucznia.Katarzyna Drausal
Upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnychPoznanie sposobów oraz narzędzi do promocji szkolnych projektówKatarzyna Drausal
Tworzenie materiałów edukacyjnychPoznanie narzędzi umożliwiających przygotowanie własnych ćwiczeń i kart pracyKatarzyna Drausal
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowychSzkolenie wprowadzi uczestników do krytycznego myślenia w kontekście treści internetowych i mediów społecznościowych, w tym dezinformacji, manipulacji i fake news. Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy i oceny treści online, sprawdzania wiarygodności źródeł, rozpoznawania manipulacji oraz ochrony prywatności. Szkolenie skupi się również na budowaniu umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych i podejmowania świadomych decyzji w kontekście udostępniania i komentowania treści w sieci.Sebastian Ropel
Aplikacje aktywizujące ucznia i wspierające pracę nauczyciela.Aplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Katarzyna Drausal
Tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystanie programów wzbogacających warsztat pracy nauczyciela.Najciekawsze bezpłatne aplikacje to tworzenia prezentacji multimedialnych, współpracy z uczniami i nauczycielami.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych.Mnóstwo nowych, ciekawych aplikacji wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Płatek śniegu w szkolnej ławceAnna Kulińska
Kształtowanie kompetencji kluczowych jako element zajęć przedmiotowychAnna Kulińska
Office 365, czyli współczesne metody współpracy z uczniem.Poznanie narzędzi z pakietu Office 365 i pomysły na wykorzystanie ich we współpracy z uczniem Beata Chojnowska-Gąsiorek
Wirtualna rzeczywistość w sali lekcyjnej- aplikacje AR.Poznaj bezpłatne aplikacje AR, do oglądania obiektów 3D. Dowiedz się jak uczyć młodzież w nowoczesny sposób ze smartfonem w ręku.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Współczesny wychowawca wobec wyzwań globalnych. Jak wykorzystać potencjał godzin wychowawczych?Metody i narzędzia wspomagające pracę wychowawców w podnoszeniu poczucia własnej wartości uczniów i ich odporności psychicznej. Prowadzenie godzin wychowawczych.Anna Konarzewska
Jak przekonać młodego człowieka do tworzenia tekstów?Nauka kreatywnego pisania. Metody i narzędzia wspierające piśmienność młodego człowieka w epoce nowej oralności. Szkolenie dla polonistów uczących w klasach 4-8 i 1 klasie szkoły ponadpodstawowej. Anna Konarzewska

Rozwój osobisty nauczyciela/dyrektora

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Kompetencje kluczowe w przedszkolu jako idea uczenia się przez całe życie.Podstawy prawne. Talent a kompetencja. Katalog kompetencji. Idea uczenia się przez całe życie.Katarzyna Pawłuszyńska
Maria Bazaczek
Wsparcia nauczyciela w początkowym etapie rozwoju zawodowego - scenariusze lekcji.Tworzenie scenariuszy zajęć. Cele ogólne i operacyjne. Scenariusz jako pomoc dla nauczyciela. Krystyna Ciesielska
Każdy jest samoukiem - szybsza, lepsza i łatwiejsza nauka. To warsztat o marzeniach, celach, zasadach, relaksie czyli rewolucja w edukacji.Justyna Kalota
Stres w pracy. Wypalenie zawodowe nauczycieli.Wojciech Jankowski
Justyna Olewińska
Marzena Paradowska
Sebastian Ropel
Anna Zięba
Dorota Płotka
Dobro dziecka - czyli odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycielaDorota Suchacz
Piotr Gierszewski
Metody pracy w grupie jako skuteczny sposób uczenia się?Elżbieta Pryczkowska
Zasoby poznawcze i emocjonalne nauczyciela (*)Małgorzata Moczulska
Moje zasoby - mój sukces. W poszukiwaniu inspiracji do pracy. Jak dostrzegać swoje mocne strony?
Jak każdą z nich wykorzystać w swojej pracy zawodowej?
Czy moje zasoby to tylko ja?
Monika Piekarz
Znaczenie postawy nauczyciela w profilaktyce kłopotliwych zachowań uczniów.Renata Wolińska
Tworzenie pozytywnego środowiska pracy kluczem do współpracy i kreatywności,
2 h dydaktyczne.
Anna Zięba
Marzena Paradowska
Zdobycie narzędzi do budowania pozytywnego środowiska pracy.
Rozwinięcie umiejętności wspierających kreatywność w zespole.
Poszerzenie kompetencji w zakresie skutecznej komunikacji i feedbacku.
Zdobycie praktycznych strategii rozwiązywania konfliktów.
Zwiększenie zaangażowania i efektywności zespołu poprzez praktyczne ćwiczenia i aplikację zdobytej wiedzy w miejscu pracy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny ich wpływ na wychowanie, edukację i przyszłość dziecka.Joanna Gawron
Dorota Płotka
Odpowiedzialność prawna nauczyciela Kary i Nagrody i ochrona Dorota Płotka
Depresja u dzieci i młodzieży – próby samobójcze. Diagnoza i przeciwdziałanieDorota Płotka
Pomoc pedagogiczno – psychologiczna - dokumentacjaDorota Płotka
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi w szkole.Renata Wolińska
Dobra relacja z rodzicem warunkiem kształtowania osobowości młodego człowieka.Renata Wolińska
Modele komunikacji w sytuacjach trudnych – przemęczenie, brak
porozumienia, agresja
Małgorzata Moczulska
Granice osobiste ucznia i nauczycielaDorota Płotka
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska
Anna Blokus-Szkodzińska
Seksualność dzieci - jak sobie z nią radzić w przestrzeni szkolnej dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska
Anna Blokus-Szkodzińska
Wpływ multimediów na współczesne dzieci (możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców).Beata Chojnowska-Gąsiorek
Motywacja uczniów i siebie do pracy wyzwaniem dla nauczyciela XXI wieku.Renata Wolińska
Jak się komunikować w kryzysowych sytuacjach?Czym jest sytuacja kryzysowa w szkole? Umiejętności komunikacyjne jako kompetencja kluczowa nauczyciela. Modele komunikacji. Umiejętność rozpoznawania i wykorzystania komunikatów prowadzących do zakończenia konfliktów.Lucyna Lewandowska
Monika Piekarz

Organizacja pracy szkoły

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Innowacja pedagogiczna w przedszkolu na przykładzie logorytmiki.Działania innowacyjne. Pojęcie innowacji pedagogicznej w świetle przepisów prawa. Innowacja pedagogiczna krok po kroku na przykładzie Logorytmiki.
Katarzyna Pawłuszyńska
Maria Bazaczek
Ocena opisowa jako forma komunikacji szkoła-rodzic-uczeń.Tworzenie oceny opisowej. Obszary i umiejętności. Rola oceny opisowej w komunikacji z rodzicami.Krystyna Ciesielska
Obsługa platformy Microsoft TeamsAnna Domzała
Jak pracować z klasą wielokulturowąElżbieta Andruchów
Metody wspierania uczniów-obcokrajowców w kryzysie adaptacyjnym i międzykulturowymLucyna Lewandowska
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela w jednostce oświatowej.Wojciech Jankowski
Piotr Gierszewski
Sytuacja prawna nauczyciela w świetle przepisów dotyczących odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.Wojciech Jankowski
Piotr Gierszewski
Zastosowanie nowych technologii w codziennej pracy nauczyciela i dyrektora szkołyPoznanie aplikacji i stron internetowych wspomagających wykonywanie obowiązkówKatarzyna Drausal
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Pierwsza pomoc przedmedyczna
(min. 3 godziny dydaktyczne, grupa max. 15 osób) (*)
Paweł Mikłaszewicz
Awans zawodowy nauczycieli według nowych przepisów.Anna Kozłowska Małgorzata Gogola
Awans zawodowy nauczycieli według dotychczasowych przepisów prawa.Małgorzata Gogola
Anna Kozłowska
"Szkoła w Chmurze"- szkoła na miarę XXI wieku.Chmura Office 365 w planowaniu i zarządzaniu. Pokój nauczycielski w Chmurze. Udostępnianie i współpraca nad dokumentami. Beata Chojnowska- Gąsiorek

Formularz zgłoszenia na szkolenie