Szkolenia dla rad pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych. Podane tematy są propozycją, istnieje możliwość ich łączenia lub modyfikacji.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia prosimy o  kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów szkolenia (termin, godziny).

Szkolenia mogą być zrealizowane w czasie minimum 2 godzin dydaktycznych (1,5 godz. zegarowej).

Tel: 58 765 07 92

Koszt godziny dydaktycznej (45 minut): 250 zł brutto.

Przedszkole/edukacja wczesnoszkolna

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak skutecznie realizować podstawę programową wychowania przedszkolnegoMaria Bazaczek
Katarzyna Pawłuszyńska
Myślenie krytyczne w rozwoju kompetencji kluczowych w przedszkolu.Maria Bazaczek
Katarzyna Pawłuszyńska
Praca z uczniem zdolnym - motywująca rola konkursów szkolnych i międzyszkolnychUczeń zdolny w aspekcie prawnym.
Metody pracy z uczniem zdolnym.
Typy konkursów i zasady ich organizacji.
Przygotowanie konkursów międzyszkolnych.
Krystyna Ciesielska
Edukacja matematyczna w przedszkolu - wybrane metodyAnna Kozłowska
Techniki multimedialne w edukacji przedszkolnejBeata Chojnowska-Gąsiorek
Minfulness - jak wprowadzać elementy treningu uważności w pracy z dziećmi.Lucyna Lewandowska
Lekcje programowania z robotami PhotonBeata Chojnowska-Gąsiorek
Wpływ multimediów na współczesne dzieci.
(możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców)
Beata Chojnowska- Gąsiorek
Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Modele komunikacji i praca nad emocjami dla nauczycieli przedszkoliMałgorzata Moczulska
"Rozkodować emocje", czyli jak rozmawiać z dziećmi o emocjach z wykorzystaniem robota Photon.Beata Chojnowska-Gąsiorek

Szkoła podstawowa

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak zaplanować zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIIIMonika Piekarz
Mój uczeń - jego mocne i słabe strony czyli o mocy komunikacji.Monika Piekarz
Jak uczyć naszych uczniów uczenia się?sposoby organizacji własnej pracy przydatne dla ucznia
techniki uczenia się i zapamiętywania
sposoby powtarzania i utrwalania materiału
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Notowanie z głową - myśląc, notuję; notując, myślę techniki notowania sprzyjające głębokiemu uczeniu się
notatki graficzne
sposoby notowania rozwijające myślenie krytyczne i twórcze
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Kompetencje kluczoweelementy składowe kompetencji
8 kompetencji kluczowych
sposoby rozwijania kompetencji kluczowych w codziennej praktyce szkolnej
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Ocenianie kształtujące - jak zacząć?podstawowe założenia oceniania kształtującego
formułowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu
informacja zwrotna dla ucznia i dla nauczyciela
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Jak przykuć uwagę uczniów oraz jak zorganizować zajęcia, aby maksymalnie wykorzystać czas.Anna Zięba, Marzena Paradowska
System szkolnictwa nastawiony na sukces - jak to zrobić w praktyce?Justyna Kalota
Model uczącej się organizacji - przyszłość, kadra kierownicza, kultura organizacyjna szkoły, rozwój, sieć komunikacyjna.Justyna Kalota
TSURU - matematyka i origamiAnna Domzała
Office 365- jak zostać szkołą w Chmurze? Beata Chojnowska- Gąsiorek
Sebastian Ropel
TIK w Edukacji Sebastian Ropel
Anna Domzała
Różne wymiary grywalizacji Anna Domzała
Sebastian Ropel
Jak przykuć uwagę uczniów oraz jak zorganizować zajęcia, aby maksymalnie wykorzystać czas.Marzena Paradowska, Anna Zięba
Wpływ multimediów na współczesne dzieci (możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców).Beata Chojnowska- Gąsiorek
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Wirtualna rzeczywistość w sali lekcyjnej- aplikacje AR.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Aplikacje aktywizujące uczniów i wspierające pracę nauczyciela.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnejBeata Chojnowska- Gąsiorek
Metody pracy w grupie jako skuteczny sposób uczenia się?Elżbieta Pryczkowska
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
TIK-owy niezbędnik nauczycielaAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcjiKatarzyna Drausal
Upowszechnianie efektów projektów szkolnychPoznanie sposobów oraz narzędzi do promocji szkolnych projektówKatarzyna Drausal
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka obcegoAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji języka obcegoKatarzyna Drausal
Tworzenie materiałów edukacyjnychPoznanie narzędzi umożliwiających przygotowanie własnych ćwiczeń i kart pracy.Katarzyna Drausal
Motywowanie uczniów do udziału w lekcji poprzez zastosowanie różnych środków dydaktycznychPrzedstawienie różnych środków dydaktycznych (gadżetów) uatrakcyjniających pracę na lekcji Katarzyna Drausal
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowychSebastian Ropel

Szkoła ponadpodstawowa

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka obcegoAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji języka obcegoKatarzyna Drausal
TIK-owy niezbędnik nauczycielaAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji Katarzyna Drausal
Upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnychPoznanie sposobów oraz narzędzi do promocji szkolnych projektówKatarzyna Drausal
Tworzenie materiałów edukacyjnychPoznanie narzędzi umożliwiających przygotowanie własnych ćwiczeń i kart pracyKatarzyna Drausal
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowychSebastian Ropel
Aplikacje aktywizujące ucznia i wspierające pracę nauczyciela.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Jak stworzyć filmowe relacje z wydarzeń szkolnych oraz projektów edukacyjnych.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych.Beata Chojnowska-Gąsiorek

Rozwój osobisty nauczyciela/dyrektora

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Skuteczna współpraca w zespole - sposoby na dobrą komunikacje.Katarzyna Pawłuszyńska
Maria Bazaczek
Scenariusz lekcji jako forma wsparcia nauczyciela w początkowym etapie rozwoju zawodowego.Tworzenie scenariuszy zajęć. Cele ogólne i operacyjne. Scenariusz jako pomoc dla nauczyciela. Krystyna Ciesielska
Każdy jest samoukiem - szybsza, lepsza i łatwiejsza nauka. To warsztat o marzeniach, celach, zasadach, relaksie czyli rewolucja w edukacji.Justyna Kalota
Stres w pracy. Wypalenie zawodowe nauczycieli.Wojciech Jankowski
Justyna Olewińska
Marzena Paradowska
Sebastian Ropel
Anna Zięba
Dorota Płotka
Dobro dziecka - czyli odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycielaDorota Suchacz
Piotr Gierszewski
Metody pracy w grupie jako skuteczny sposób uczenia się?Elżbieta Pryczkowska
Zasoby poznawcze i emocjonalne nauczycielaMałgorzata Moczulska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny ich wpływ na wychowanie, edukację i przyszłość dziecka.Joanna Gawron
Dorota Płotka
Odpowiedzialność prawna nauczyciela Kary i Nagrody i ochrona Dorota Płotka
Depresja u dzieci i młodzieży – próby samobójcze. Diagnoza i przeciwdziałanieDorota Płotka
Pomoc pedagogiczno – psychologiczna - dokumentacjaDorota Płotka
Dziecko z zespołem ADHD i deficytem uwagi w szkole.Renata Wolińska
Dobra relacja z rodzicem - pole minowe czy pole do popisu nauczyciela.Renata Wolińska
Modele komunikacji w sytuacjach trudnych – przemęczenie, brak
porozumienia, agresja
Małgorzata Moczulska
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Tourette'a"Lucyna Lewandowska
Metody pracy podczas zajęć rewalidacyjnych - nauczyciel wspomagający" wspomagającyDorota Płotka
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościądr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska
Anna Blokus-Szkodzińska
Seksualność dzieci - jak sobie z nią radzić w przestrzeni szkolnejdr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska
Anna Blokus-Szkodzińska
Wpływ multimediów na współczesne dzieci (możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców).Beata Chojnowska-Gąsiorek

Organizacja pracy szkoły

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Logorytmika jako innowacja pedagogiczna w przedszkolu.Katarzyna Pawłuszyńska
Maria Bazaczek
Klasyfikacja w klasach młodszych - ocena opisowa jako forma komunikacji szkoła-rodzic-uczeń.Tworzenie oceny opisowej. Obszary i umiejętności. Rola oceny opisowej w komunikacji z rodzicami.Krystyna Ciesielska
Obsługa platformy Microsoft TeamsAnna Domzała
Jak pracować z klasą wielokulturowąElżbieta Andruchów
Metody wspierania uczniów-obcokrajowców w kryzysie adaptacyjnym i międzykulturowymLucyna Lewandowska
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela w jednostce oświatowej.Dorota Suchacz
Piotr Gierszewski
Sytuacja prawna nauczyciela w świetle przepisów dotyczących odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.Dorota Suchacz
Piotr Gierszewski
Zastosowanie nowych technologii w codziennej pracy nauczyciela i dyrektora szkołyPoznanie aplikacji i stron internetowych wspomagających wykonywanie obowiązkówKatarzyna Drausal
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Pierwsza pomoc przedmedyczna
(min. 3 godziny dydaktyczne, grupa max. 15 osób)
Paweł Mikłaszewicz
Awans zawodowy nauczycieliAnna Kozłowska Małgorzata Gogola

Formularz zgłoszenia na szkolenie