Szkolenia dla rad pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych. Podane tematy są propozycją, istnieje możliwość ich łączenia lub modyfikacji.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia prosimy o  kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów szkolenia (termin, godziny).

Każde ze szkoleń może być zrealizowane przy minimalnej ilości 2 godzin dydaktycznych (1,5 godz. zegarowej).

Tel: 58 765 07 92

Koszt godziny dydaktycznej:

190 zł/godzina dydaktyczna (placówki gdyńskie)

270 zł/godzina dydaktyczna (pozostałe placówki)

 

Tematyka szkoleniaProwadzący
Teoretyczne podstawy oceniania kształtującegoElżbieta Mazurek
Etyka ocenianiaElżbieta Mazurek
Diagnoza wstępna podstawą planowania edukacyjnegoElżbieta Mazurek
Teoretyczne podstawy konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznychElżbieta Mazurek
Planowanie wynikowe w praktyce edukacyjnejElżbieta Mazurek
Wykorzystywanie wyników oceniania zewnętrznegoElżbieta Mazurek
Teoretyczne podstawy konstruowania programówElżbieta Mazurek
Projekt edukacyjnyElżbieta Mazurek
Teoretyczne zasady tworzenia narzędzi pomiaru dydaktycznegoElżbieta Mazurek
Różne sposoby konstruowania scenariuszy lekcjiElżbieta Mazurek
Innowacje i eksperymentyElżbieta Mazurek
Nauczanie przez doświadczenie – propozycje doświadczeń przyrodniczych
dla dzieci w wieku przedszkolnym
Małgorzata Onasch-Ptaszyńska
Szkolne laboratorium – pomysły na przeprowadzenie zajęć doświadczalnych
w klasach I-IV
Małgorzata Onasch-Ptaszyńska
Sztuka rozmawiania z dziećmi o pieniądzach – edukacja finansowa dla
dzieci w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym
Małgorzata Onasch-Ptaszyńska
Kreowanie wizerunku szkołyUrszula Sierżant
Nauczyciel – wychowawca jako lider zespołu klasowegoUrszula Sierżant
Rodzic jako sprzymierzeniec nauczycielaUrszula Sierżant
Trudne, zaburzone zachowania uczniówUrszula Sierżant
Motywowanie uczniów do nauki wyzwaniem dla nauczycielaUrszula Sierżant
Negocjacje i mediacje w pracy nauczycielaUrszula Sierżant
Od konfliktu do współpracyUrszula Sierżant
Neurodydaktyka. Skuteczne metody uczenia sięUrszula Sierżant
Elementy coachingu w pracy nauczycielaUrszula Sierżant
Wewnątrzszkolny System Doradztwa ZawodowegoUrszula Sierżant
W co grają nasi uczniowie – analiza transakcyjna w praktyceUrszula Sierżant
Różnorodność działań w programach wychowawczo – profilaktycznychUrszula Sierżant
Współczesny nastolatek – jak wspierać, by uniknąć zagrożeńUrszula Sierżant
Stymulowanie kreatywnego myślenia, czyli rzecz o rozwijaniu zdolności
twórczych uczniów
Urszula Sierżant
Inteligencja wieloraka – wzmacnianie predyspozycji i uzdolnieńUrszula Sierżant
Podstawowe zasady w skutecznej komunikacji interpersonalnejUrszula Sierżant
Podstawowe wiadomości o asertywnościUrszula Sierżant
Pułapki myślenia – postrzeganie i interpretowanie – dysonans poznawczyUrszula Sierżant
Trudny okres dorastaniaUrszula Sierżant
Dziecko z zespołem ADHDRenata Wolińska
Rozwijanie zdolności twórczych u młodszych
uczniów
Renata Wolińska
Budowanie relacji rodzic – nauczyciel i ich wpływ na osobowość dzieckaRenata Wolińska
Etyka zawodowa oraz uprzedzenia, stereotypy i ksenofobiaBeata Jaros
Motywacja godnościowaBeata Jaros
Stres i wypalenie zawodoweBeata Jaros
Efektywność osobista oraz umiejętność rozpoznawania manipulacji
psychospołecznych
Beata Jaros
Podstawy neurodydaktyki – dla przedszkoli i młodszych klas szkoły
podstawowej
Danuta Chwastniewska
Czytanie i pisanie metodą 101 krokówDanuta Chwastniewska
Dysleksja rozwojowa – problem czy wyzwanieDanuta Chwastniewska
Rozwijanie myślenia matematycznego u młodszych uczniówDanuta Chwastniewska
Konflikt pokoleń w dobie internetuAnna Kulińska
Interkulturowość w edukacjiAnna Kulińska
Tutoring – docelowa forma pracy z dziećmi i młodzieżąMaria Łojek - Kurzętkowska
Dyskusja, debata i Desing Thinking w edukacjiMaria Łojek - Kurzętkowska
Równe prawa i obowiązki. Jak przeciwdziałać dyskryminacji?Maria Łojek - Kurzętkowska
Elementy tutoringu i coachingu podczas
zajęć edukacyjnych
Maria Łojek - Kurzętkowska
Zasoby poznawcze i emocjonalne nauczycielaMałgorzata Moczulska
Modele komunikacji w sytuacjach trudnych – przemęczenie, brak
porozumienia, agresja
Małgorzata Moczulska
Modele komunikacji i praca nad emocjami dla nauczycieli przedszkoliMałgorzata Moczulska
Pierwsza pomoc przedmedycznaPaweł Mikłaszewicz
Polityka antymobbingowa w placówkach oświatowychDorota Płotka
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela - kary i nagrodyDorota Płotka

 

 

Formularz zgłoszenia na szkolenie