Szkolenia dla rad pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla rad pedagogicznych. Podane tematy są propozycją, istnieje możliwość ich łączenia lub modyfikacji.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszenia prosimy o  kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów szkolenia (termin, godziny).

Szkolenia są zrealizowane w czasie  2 godzin dydaktycznych (1,5 godz. zegarowej).

Szkolenia rad pedagogicznych (UNICEF): liczba miejsc/szkoleń ograniczona (decyduje kolejność przesłania formularza zgłoszenia).

Tel: 58 765 07 92

Koszt 1 godziny dydaktycznej (45 minut): 300 zł brutto.

Przedszkole/edukacja wczesnoszkolna

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak skutecznie realizować podstawę programową wychowania przedszkolnegoMaria Bazaczek
Katarzyna Pawłuszyńska
Anetta Czoska
Myślenie krytyczne w rozwoju kompetencji kluczowych w przedszkolu.Maria Bazaczek
Katarzyna Pawłuszyńska
Anetta Czoska
Praca z uczniem zdolnym - motywująca rola konkursów szkolnych i międzyszkolnychUczeń zdolny w aspekcie prawnym.
Metody pracy z uczniem zdolnym.
Typy konkursów i zasady ich organizacji.
Przygotowanie konkursów międzyszkolnych.
Krystyna Ciesielska
Edukacja matematyczna w przedszkolu - wybrane metodyAnna Kozłowska
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Minfulness - jak wprowadzać elementy treningu uważności w pracy z dziećmi.Lucyna Lewandowska
Nauka programowania w edukacji wczesnoszkolnej.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Wpływ multimediów na współczesne dzieci.
(możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców)
Beata Chojnowska- Gąsiorek
Modele komunikacji i praca nad emocjami dla nauczycieli przedszkoliMałgorzata Moczulska
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna w przedszkolu i w szkole podstawowej.Arkadiusz Korek
Michał Olszewski
Wprowadzanie pojęć matematycznych w przedszkolu z elementami metody Gruszczyk - KolczyńskiejAnna Kozłowska

Szkoła podstawowa

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak zaplanować zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIIIMonika Piekarz
Mój uczeń - jego mocne i słabe strony czyli o mocy komunikacji.Monika Piekarz
Jak uczyć naszych uczniów uczenia się?sposoby organizacji własnej pracy przydatne dla ucznia
techniki uczenia się i zapamiętywania
sposoby powtarzania i utrwalania materiału
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Notowanie z głową - myśląc, notuję; notując, myślę techniki notowania sprzyjające głębokiemu uczeniu się
notatki graficzne
sposoby notowania rozwijające myślenie krytyczne i twórcze
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Kompetencje kluczoweelementy składowe kompetencji
8 kompetencji kluczowych
sposoby rozwijania kompetencji kluczowych w codziennej praktyce szkolnej
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Ocenianie kształtujące - jak zacząć?podstawowe założenia oceniania kształtującego
formułowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu
informacja zwrotna dla ucznia i dla nauczyciela
Beata Fiszer, Patrycja Doroszewska Olender
Jak przykuć uwagę uczniów oraz jak zorganizować zajęcia, aby maksymalnie wykorzystać czas.Anna Zięba, Marzena Paradowska
System szkolnictwa nastawiony na sukces - jak to zrobić w praktyce?Justyna Kalota
Model uczącej się organizacji - przyszłość, kadra kierownicza, kultura organizacyjna szkoły, rozwój, sieć komunikacyjna.Justyna Kalota
TSURU - matematyka i origamiAnna Domzała
Office 365- jak zostać szkołą w Chmurze? Beata Chojnowska- Gąsiorek
Sebastian Ropel
TIK w Edukacji Sebastian Ropel
Anna Domzała
Różne wymiary grywalizacji Anna Domzała
Sebastian Ropel
Jak przykuć uwagę uczniów oraz jak zorganizować zajęcia, aby maksymalnie wykorzystać czas.Marzena Paradowska, Anna Zięba
Wpływ multimediów na współczesne dzieci (możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców).Beata Chojnowska- Gąsiorek
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Wirtualna rzeczywistość w sali lekcyjnej- aplikacje AR.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Aplikacje aktywizujące uczniów i wspierające pracę nauczyciela.Beata Chojnowska- Gąsiorek
Nowoczesna edukacja STEAM w Twojej szkole. Beata Chojnowska- Gąsiorek
Metody pracy w grupie jako skuteczny sposób uczenia się?Elżbieta Pryczkowska
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
TIK-owy niezbędnik nauczycielaAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcjiKatarzyna Drausal
Upowszechnianie efektów projektów szkolnychPoznanie sposobów oraz narzędzi do promocji szkolnych projektówKatarzyna Drausal
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka obcegoAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji języka obcegoKatarzyna Drausal
Tworzenie materiałów edukacyjnychPoznanie narzędzi umożliwiających przygotowanie własnych ćwiczeń i kart pracy.Katarzyna Drausal
Motywowanie uczniów do udziału w lekcji poprzez zastosowanie różnych środków dydaktycznychPrzedstawienie różnych środków dydaktycznych (gadżetów) uatrakcyjniających pracę na lekcji Katarzyna Drausal
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowychSebastian Ropel
Kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych u dzieci w klasach I-III szkoły podstawowejArkadiusz Korek
Michał Olszewski
Mówiące emocje i moc słowa. Szkolenie adresowane jest do wszystkich nauczycieli i osób, które chcą poznać siłę emocji, jaka się w nas wyzwala, jest potrzebna. Co z nią zrobić i jak dobrze wykorzystać.
Szkolenie ma na celu ukazanie potrzeby poznania swoich emocji oraz czy wyciągamy naukę z doświadczeń i zmieniamy swój sposób postępowania, czy też nie. Czy umiemy stawiać granice sobie i uczniowi.
Ireneusz Trojanowicz
You can talk z Nową generacją w szkole Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, którzy pragną przypatrzyć się sposobowi myślenia obecnemu w szkole pokoleniu Z.
Ważnym wyzwaniem dla współczesnej szkoły jest zauważanie i reagowanie na zachodzące przemiany demograficzne. To one nierzadko wpływają na całą strukturę budowania edukacji w szkole. Od kilku lat zauważamy istotną tendencję. To zmiana pokoleniowa, która jest naturalną częścią cyklu życia, także tego obecnego w szkole. Szkołę opuszczają młodzi ludzie, a wśród nich osoby określane jako pokolenie Z lub generacja Z. To nie jedyne nazwy pokoleń czy generacje młodych ludzi, którzy mają swoje wizje życia, ale również problemy i zmagania z jakimi muszą sobie dać rade.
Szkolenie ma na celu przyjrzenie się bliżej temu pokoleniu i jego funkcjonowaniu w szkole, jak również poza nią.
Ireneusz Trojanowicz

Szkoła ponadpodstawowa

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka obcegoAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji języka obcegoKatarzyna Drausal
TIK-owy niezbędnik nauczycielaAplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji Katarzyna Drausal
Upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnychPoznanie sposobów oraz narzędzi do promocji szkolnych projektówKatarzyna Drausal
Tworzenie materiałów edukacyjnychPoznanie narzędzi umożliwiających przygotowanie własnych ćwiczeń i kart pracyKatarzyna Drausal
Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowychSebastian Ropel
Aplikacje aktywizujące ucznia i wspierające pracę nauczyciela.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Katarzyna Drausal
Tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystanie programów wzbogacających warsztat pracy nauczyciela.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w rozwijaniu kompetencji kluczowych.Beata Chojnowska-Gąsiorek
Płatek śniegu w szkolnej ławceJak pracować ze wspólczesnym nastolatkiemAnna Kulińska
Kształtowanie kompetencji kluczowych jako element zajęć przedmiotowychAnna Kulińska

Rozwój osobisty nauczyciela/dyrektora

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Skuteczna współpraca w zespole - sposoby na dobrą komunikacje.Katarzyna Pawłuszyńska
Maria Bazaczek
Anetta Czoska
Scenariusz lekcji jako forma wsparcia nauczyciela w początkowym etapie rozwoju zawodowego.Tworzenie scenariuszy zajęć. Cele ogólne i operacyjne. Scenariusz jako pomoc dla nauczyciela. Krystyna Ciesielska
Każdy jest samoukiem - szybsza, lepsza i łatwiejsza nauka. To warsztat o marzeniach, celach, zasadach, relaksie czyli rewolucja w edukacji.Justyna Kalota
Stres w pracy. Wypalenie zawodowe nauczycieli.Wojciech Jankowski
Justyna Olewińska
Marzena Paradowska
Sebastian Ropel
Anna Zięba
Dorota Płotka
Dobro dziecka - czyli odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycielaDorota Suchacz
Piotr Gierszewski
Metody pracy w grupie jako skuteczny sposób uczenia się?Elżbieta Pryczkowska
Zasoby poznawcze i emocjonalne nauczycielaMałgorzata Moczulska

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Współczesne zagrożenia w funkcjonowaniu rodziny ich wpływ na wychowanie, edukację i przyszłość dziecka.Joanna Gawron
Dorota Płotka
Odpowiedzialność prawna nauczyciela Kary i Nagrody i ochrona Dorota Płotka
Depresja u dzieci i młodzieży – próby samobójcze. Diagnoza i przeciwdziałanieDorota Płotka
Pomoc pedagogiczno – psychologiczna - dokumentacjaDorota Płotka
Dziecko z zespołem ADHD i deficytem uwagi w szkole.Renata Wolińska
Dobra relacja z rodzicem - pole minowe czy pole do popisu nauczyciela.Renata Wolińska
Modele komunikacji w sytuacjach trudnych – przemęczenie, brak
porozumienia, agresja
Małgorzata Moczulska
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zespołem Tourette'a"Lucyna Lewandowska
Metody pracy podczas zajęć rewalidacyjnych - nauczyciel wspomagający" wspomagającyDorota Płotka
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościądr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska
Anna Blokus-Szkodzińska
Seksualność dzieci - jak sobie z nią radzić w przestrzeni szkolnejdr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska
Anna Blokus-Szkodzińska
Wpływ multimediów na współczesne dzieci (możliwe również przeprowadzenie prelekcji dla rodziców).Beata Chojnowska-Gąsiorek
Motywwacja uczniów i siebie do pracy wyzwaniem dla nauczyciela XXI wieku.

Organizacja pracy szkoły

Nazwa szkoleniaZakres szkoleniaProwadzący
Logorytmika jako innowacja pedagogiczna w przedszkolu.Katarzyna Pawłuszyńska
Maria Bazaczek
Anetta Czoska
Klasyfikacja w klasach młodszych - ocena opisowa jako forma komunikacji szkoła-rodzic-uczeń.Tworzenie oceny opisowej. Obszary i umiejętności. Rola oceny opisowej w komunikacji z rodzicami.Krystyna Ciesielska
Obsługa platformy Microsoft TeamsAnna Domzała
Jak pracować z klasą wielokulturowąElżbieta Andruchów
Metody wspierania uczniów-obcokrajowców w kryzysie adaptacyjnym i międzykulturowymLucyna Lewandowska
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela w jednostce oświatowej.Dorota Suchacz
Piotr Gierszewski
Sytuacja prawna nauczyciela w świetle przepisów dotyczących odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.Dorota Suchacz
Piotr Gierszewski
Zastosowanie nowych technologii w codziennej pracy nauczyciela i dyrektora szkołyPoznanie aplikacji i stron internetowych wspomagających wykonywanie obowiązkówKatarzyna Drausal
Jak wprowadzić nauczanie języka kaszubskiego do szkoły?Elżbieta Pryczkowska
Pierwsza pomoc przedmedyczna
(min. 3 godziny dydaktyczne, grupa max. 15 osób)
Paweł Mikłaszewicz
Awans zawodowy nauczycieli według nowych przepisów.Anna Kozłowska Małgorzata Gogola
Awans zawodowy nauczycieli według dotychczasowych przepisów prawa.Małgorzata Gogola

Formularz zgłoszenia na szkolenie