Anna Zatwarnicka

Doradca metodyczny biologii (szkoła ponadpodstawowa)

Dyplomowana nauczycielka biologii w szkole ponadpodstawowej, przez 13 lat związana ze Szkołą Podstawową w Gdyni.

Zdobywczyni kilku tytułów Lidera Lokalnej Ekologii, kilkukrotnie nominowana do tytułu Nauczyciel Roku, organizatorka cieszącego się dużą sławą gdyńskiego Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczo-Informatycznego „Myszka Z”, liderka zespołu przyrodniczego, Ambasadorka Experymentu w latach 2018 i 2019.

Aktywnie współpracuje z CN Experyment oraz KZG „Dolina Redy i Chylonki”. Współtwórczyni ścieżki ekologicznej na terenie CN Experyment.

W ostatnim czasie zafascynowana nowymi technologiami w procesie nauczania i uczenia się.

Edukatorka w Ogólnopolskim Projekcie „Cyfrowobezpieczni” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach projektu odwiedzała pomorskie szkoły i prowadziła warsztaty dla uczniów oraz szkoleniowe Rady Pedagogiczne dotyczące wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK na lekcjach. 

Konsultacje w zakresie nauczania biologii:

  • wspomaganie nauczycieli w zakresie działań ekologicznych
  • nauczanie z wykorzystaniem TIK
  • opieka nad stażystami
  • wdrażanie metod aktywizujących na lekcjach biologii

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: