Marzena Paradowska

Doradca metodyczny w zakresie matematyki (szkoła podstawowa). Członek Koła Pomorskiego SNM, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Kosakowie.

Prowadzę konsultacje w zakresie:

  • merytorycznego i dydaktycznego wsparcia nauczycieli matematyki na poziomie klas 4-8 szkoły podstawowej
  • wykorzystania TIK w budowaniu warsztatu pracy nauczyciela oraz w pracy z uczniem
  • pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym w kierunku matematycznym
  • przygotowania uczniów do konkursów matematycznych
  • wsparcia nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem TIK

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: