Spotkanie sieci współpracy dyrektorów

W środę rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedstawicielami placówek oświatowych z gmin, króre funkcjonują w obszarze oddziaływania Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Helu. Rozmawialiśmy o poszerzeniu dotychczasowej współpracy w zakresie doskonalenia kadry oświatowej oraz przyszłych wspólnych inicjatyw edukacyjnych. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi ZSO Panu Czytaj dalej…

Obserwatorzy na maturach

Jesteśmy blisko szkół, nauczycieli i uczniów – również, a może szczególnie teraz – jako obserwatorzy bierzemy udział w egzaminach dojrzałości, kibicując zmaganiom młodzieży, nauczycieli i dyrektorek oraz dyrektorów w tym wymagającym czasie W ostatni piątek odwiedziliśmy VI Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni.