Patrycja Doroszewska-Olender

Opublikowane przez Patrycja Doroszewska Olender w dniuDo ponad 25 lat w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego. Pracowała na wszystkich szczeblach edukacji z uczniami na wszystkich poziomach od A1 do C1. Aktualnie nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni, wykładowca w Ateneum-Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku oraz doradca metodyczny w GODN. Konsultantka egzaminów maturalnych i ósmoklasisty w wydawnictwie OPERON, współorganizatorka Akademii Germanisty. Autorka materiałów dydaktycznych dla wydawnictw. Poza tym prowadzi :

stronę internetową dla nauczycieli

grupę na FB “Pomorscy Nauczyciele Języka Niemieckiego”

Co lubi w zawodzie nauczyciela?! -“Ucząc ciągle uczę się”

OBSZARY TEMATYCZNE KONSULTACJI:

  • opracowywanie scenariuszy lekcji zdalnych i stacjonarnych
  • tworzenie materiałów dydaktycznych
  • zastosowanie nowych technologii w nauczaniu języka niemieckiego
  • indywidualna praca z uczniem o specjalnych potrzebach
  • indywidualna praca z uczniem zdolnym
  • Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i ósmoklasisty
  • przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
  • konkursy przedmiotowe, przygotowanie i przeprowadzenie

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu i formy konsultacji (stacjonarna/zdalna) – proszę o kontakt mailowy:  p.doroszewska-olender@godn.eu

SZKOLENIA PROWADZONE W NAJBLIŻYM CZASIE: