Felicja Baska-Borzyszkowska

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu

Jestem nauczycielką języka kaszubskiego w I Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Wielu z moich uczniów zdaje maturę z tego przedmiotu. Uczyłam na wszystkich etapach i różnych rodzajach szkół: podstawowa, liceum, technikum, branżowa.

Jestem redaktorką publikacji kaszubskich, ich korektorką oraz współautorką podręczników do IV etapu nauczania języka kaszubskiego. Prowadziłam zajęcia dla dorosłych i wykładałam metodykę nauczania języka kaszubskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Działam w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, gdzie jestem członkiem Rady Języka Kaszubskiego. Za prace na rzecz kaszubszczyzny zostałam wyróżniona wieloma nagrodami, a wśród nich: Medal Stolema, Nauczyciel Pomorza, Bëlny Szkólny.

Serdecznie zapraszam na konsultacje!