Kwartalnik

Zapraszamy Państwa do przesyłania materiałów – artykułów, scenariuszy zajęć, recenzji, itp. – na adres email: J.Olewinska@godn.eu.

Materiały prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx (Microsoft Word), w formie do edycji treści. Wszelkie obrazy/wykresy/grafy składające się z kilku elementów prosimy pogrupować w jeden obraz. Pomoże to uniknąć przesuwania się poszczególnych elementów podczas edycji pliku.

Prosimy również o umieszczenie imienia i nazwiska, autora publikacji, stanowiska oraz nazwy szkoły bezpośrednio pod tytułem tejże publikacji.

Ważne: wraz z materiałami do publikacji prosimy o przesłanie oświadczenia o prawach autorskich.

Gdyński Kwartalnik Oświatowy

  1. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 1 (57) 2019
  2. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 1 (2) 2020
  3. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 2 (3) 2020
  4. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr 3 (4) 2020
  5. Gdynski-Kwartalnik-Oswiatowy-nr-4-5-2020-1
  6. Gdynski-Kwartalnik-Oswiatowy-nr-5-6-2021
  7. Gdyński Kwartalnik Oświatowy nr (7)-2-2021

Materiały do pobrania