Kwartalnik

Zapraszamy Państwa do przesyłania materiałów – artykułów, scenariuszy zajęć, recenzji, itp. – na adres email: b.chojnowska-gasiorek@godn.eu lub i.zarska@godn.eu

Materiały prosimy przesyłać w formacie .doc/.docx (Microsoft Word), w formie do edycji treści. Wszelkie obrazy/wykresy/grafy składające się z kilku elementów prosimy pogrupować w jeden obraz. Pomoże to uniknąć przesuwania się poszczególnych elementów podczas edycji pliku.

Prosimy również o umieszczenie imienia i nazwiska, autora publikacji, stanowiska oraz nazwy szkoły bezpośrednio pod tytułem tejże publikacji.

Ważne: wraz z materiałami do publikacji prosimy o przesłanie oświadczenia o prawach autorskich.

Gdyński Kwartalnik Oświatowy

    Materiały do pobrania