Katarzyna Drausal

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu


Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoła podstawowa)
Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Bolszewie.
Egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego i angielskiego.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Trójmiasto.
Trener z zakresu wykorzystania narzędzi multimedialnych w pracy nauczyciela, wdrażania metod aktywizujących na języku obcym oraz awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Metodyk kształcenia na odległość.
Autorka materiałów edukacyjnych dla wydawnictw.Obszary tematyczne konsultacji:
– metodyka nauczania języka angielskiego
– nowe technologie w pracy nauczyciela
– stosowanie metod aktywizujących
– opracowywanie materiałów dydaktycznych
– prowadzenie sieci współpracy

Szkolenia Rad Pedagogicznych:
– Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela – Korzyści i zagrożenia wynikające z AI. Poznanie stron i aplikacji wspomagających pracę nauczyciela oraz uczenie się ucznia.
– TIK-owy niezbędnik nauczyciela – Aplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji.
– Upowszechnianie efektów projektów szkolnych – Poznanie sposobów oraz narzędzi do promocji szkolnych projektów.
– Narzędzia TIK w pracy nauczyciela – Aplikacje i strony wspomagające pracę nauczyciela i angażujące uczniów na lekcji języka obcego.
– Tworzenie materiałów edukacyjnych – Poznanie narzędzi umożliwiających przygotowanie własnych ćwiczeń i kart pracy.
– Motywowanie uczniów do udziału w lekcji poprzez zastosowanie różnych środków dydaktycznych – Przedstawienie różnych środków dydaktycznych (gadżetów) uatrakcyjniających pracę na lekcji. 
– Zastosowanie nowych technologii w codziennej pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

Kontakt: k.drausal@godn.eu

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: