Katarzyna Drausal

Opublikowane przez Justyna Olewińska w dniu


Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoła podstawowa)
Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Bolszewie.
Egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego i angielskiego.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oddział Trójmiasto.
Trener z zakresu wykorzystania narzędzi multimedialnych w pracy nauczyciela, wdrażania metod aktywizujących na języku obcym oraz awansu zawodowego.
Metodyk kształcenia na odległość.
Autorka materiałów edukacyjnych dla wydawnictw.Obszary tematyczne konsultacji:
– metodyka nauczania języka angielskiego
– nowe technologie w pracy nauczyciela
– stosowanie metod aktywizujących
– opracowywanie materiałów dydaktycznych
– prowadzenie sieci współpracy

Kontakt: k.drausal@godn.eu

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: