Anna Zięba

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania do życia w rodzinie w SP nr 39 w Gdyni,

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,

Trener w Międzynarodowym Konkursie Kreatywności „Odyseja Umysłu”

Zakres konsultacji : 

  • doradztwo z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej (ClassDojo, eTwinnig, Genial.ly, WordWall. Story Jumper itp.
  • doradztwo z zakresu metod aktywizujących rozwijających kreatywności wśród uczniów
  • relacje z rodzicami.

Umów się na bezpłatną, osobistą lub tele/video konsultację za pomocą poniższego formularza.

Zacznij od wyboru kategorii.

Szkolenia prowadzone w najbliższym czasie: