Dr hab. Jacek Pyżalski – „Jak wspierać nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo?” – relacja ze szkolenia dla dyrektorów

We wtorek 27 października odbyło się szkolenie w ramach Vademecum Dyrektora, na którym prelegentem był Pan dr hab. Jacek Pyżalski. Spotkanie miało formę wydarzenia on-line transmitowanego poprzez platformę Microsoft Teams. Tematyką szkolenia było wsparcie, jakiego dyrektorzy udzielić mogą nauczycielom zmagającym się z trudną sytuacją wychowawczą w klasie lub grupie rówieśniczej. Więcej…

„Aktywna tablica”

Wychodząc naprzeciw rządowemu programowi rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych odbyło się we wtorek, 20 października 2020r., w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni, szkolenie dla nauczycieli pracujących z „Aktywną tablicą”. Obecni na spotkaniu metodycznym nauczyciele zapoznali się z licznymi możliwościami wykorzystania w Więcej…

Microsoft Teams – czat, połączenia, współpraca (szkolenie on-line)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące pracy na platformie Microsoft Teams, która włączana jest do pracy szkoły w coraz większej liczbie placówek. W ramach szkolenia dla nauczycieli– nauczysz się jak wykorzystać Microsoft Teams w swojej pracy. Dowiesz się jak wygląda zakładanie zespołów klasowych, planowanie spotkania, dołączenie i uczestnictwo w spotkaniu on-line, Więcej…

VADEMECUM DYREKTORA (On-line): Dr hab. Jacek Pyżalski – „Jak wspierać nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo?”

27.10.2020 r w godzinach 10.00 – 12.30 Dodatkowe informacjeSzkolenie on-line. Ważne:– link do szkolenia przesłany będzie na podany podczas rejestracji adres e-mail (1 dzień przed szkoleniem),– połączenie on-line zostanie uruchomione na 1 godzinę przed rozpoczęciem szkolenia,– po kliknięciu w podany link należy podać swoje pełne imię i nazwisko (bez skrótów, Więcej…

Konferencja on-line z Panem Jackiem Pyżalskim (27.10.2020 r. )

Cena 50 zł od osoby Dodatkowe informacjeSzkolenie on-line.Spotkanie będzie moderowane. Ważne:– link do szkolenia przesłany będzie na podany podczas rejestracji adres e-mail (1 dzień przed szkoleniem),– połączenie on-line zostanie uruchomione na 1 godzinę przed rozpoczęciem szkolenia,– po kliknięciu w podany link należy podać swoje pełne imię i nazwisko oraz skróconą Więcej…

Gra miejska z udziałem doradców GODN

W czwartek, 1.10.2020, doradcy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli spotkali się na grze miejskiej, którą przygotowały: Joanna Gawron i Grażyna Szotrowska. Gra przebiegała ulicami naszego miasta i polegała na odszukaniu przedwojennych zabytków. Celem tych zajęć terenowych było promowanie wiedzy o historii i zabytkach Gdyni – symbolu II Rzeczpospolitej. Wszystkie zespoły wykonały Więcej…

Szkolenie dla gdyńskich dyrektorów „Zarządzanie Informacją w kryzysie”.

W dniach 01. i 02. października 2020 r. odbyło się szkolenie dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych prowadzone przez Panią Magdalenę Skorupkę-Kaczmarek na temat „Zarzadzania informacją w kryzysie”. Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli był współorganizatorem tego wydarzenia. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie warsztatowej i służyło wypracowaniu umiejętności komunikowania oraz przekazywania informacji w Więcej…

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli SP 52 w Gdyni

W dniu 1.10.2020 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni wzięli udział w spotkaniu metodycznym dotyczącym umiejętności pracy zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Dodatkowym elementem Więcej…

Warsztaty dekanalne dla katechetów

W dniach 23 i 29 września odbyły się jesienne warsztaty dekanalne dla nauczycieli religii Archidiecezji Gdańskiej. Tematem spotkania były gry terenowe, czyli nietuzinkowe lekcje dla nietuzinkowych nauczycieli. W czasie szkolenia katecheci zdobyli umiejętność tworzenia inspirujących zajęć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem gier terenowych, co niewątpliwie przyczyniło się do wzbogacenia ich warsztatu Więcej…