Materiały do pobrania

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Funkcja liniowa

1. Wykres funkcji liniowej

2. Własności funkcji liniowej

3. Równanie prostej na płaszczyźnie

4. Współczynnik kierunkowy prostej

5. Warunek prostopadłości prostych

6. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

7. Funkcja liniowa w zadaniach z parametrem

8.Funkcja liniowa na egzaminie maturalnym

Materiały do pobrania:

Planimetria

1. Miary kątów w trójkącie

2. Trójkąty przystające

3. Twierdzenie Talesa

4. Wielokąty podobne

5. Trójkąty podobne

6. Pola wielokątów podobnych

7. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie

8. Własności figur na egzaminie maturalnym

Funkcja kwadratowa

1. Wykres funkcji y=ax2

2. Przesunięcie wykresu funkcji y=ax2 o wektor

3. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

4. Postać iloczynowa i ogólna funkcji kwadratowej

5. Równania kwadratowe

6. Nierówności kwadratowe

7. Rozwiązywanie nierówności kwadratowych

8. Funkcja kwadratowa na egzaminie maturalnym