Spotkanie sieci współpracy dyrektorów

W środę rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedstawicielami placówek oświatowych z gmin, króre funkcjonują w obszarze oddziaływania Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Helu. Rozmawialiśmy o poszerzeniu dotychczasowej współpracy w zakresie doskonalenia kadry oświatowej oraz przyszłych wspólnych inicjatyw edukacyjnych. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi ZSO Panu Czytaj dalej…

Obserwatorzy na maturach

Jesteśmy blisko szkół, nauczycieli i uczniów – również, a może szczególnie teraz – jako obserwatorzy bierzemy udział w egzaminach dojrzałości, kibicując zmaganiom młodzieży, nauczycieli i dyrektorek oraz dyrektorów w tym wymagającym czasie W ostatni piątek odwiedziliśmy VI Liceum Ogólnokształcące oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni.

Spotkanie edukacyjne w ramach III Pomorskiego Hackathonu dla Uczniów Szkół Średnich

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni ma zaszczyt zaprosić Państwa dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli organu prowadzącego na spotkanie edukacyjne w ramach III Pomorskiego Hackathonu dla Uczniów Szkół Średnich.  Wydarzenie odbędzie się w budynku ZSO nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50 a w dniu 26 maja w godzinach 13.00-17.40.  Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa. LICZBA Czytaj dalej…