II Konferencja Naukowa

Wraz z Ateneum Wyższą Szkołą w Gdańsku i Pedagogicznym Kołem Naukowym Cognita, jesteśmy patronami konferencji „Wykorzystanie seksualne dziecka: sygnały ostrzegawcze i interwencja”, która odbędzie się 25.02.2021 r. Zapraszamy do udziału w konferencji, https://www.ateneum.edu.pl/…/rejestracja-na…/…

Vademecum Dyrektora 04.02.2021 r.

„Dbanie o rozwój społeczno-emocjonalny uczniów w czasie pandemii„ Czwartek, 4 lutego 2021 r., godz. 10:00 – 12:00. Zapisy na szkolenie: Cel główny: Celem warsztatu jest przekazanie Dyrektorom wiedzy w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego a także zapoznanie ich ze sposobami na jego stymulację. Cele szczegółowe: · pogłębienie wiedzy Dyrektorów w zakresie rozwoju Więcej…

Wykład dla studentów WSAiB

Oprócz naszej standardowej działalności angażujemy się też w gościnne nauczanie studentów – dziś (19 stycznia) Pan Dyrektor GODN Wojciech Jankowski poprowadził wykład dla studentów kierunku Zarządzania w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni na temat kierowania placówkami oświatowymi. Jako doświadczony wieloletni dyrektor miał do przekazania słuchaczom mnóstwo cennej teoretycznej Więcej…

Początek współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Uniwersytetem Gdańskim

W dniu 18 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Wojciecha Jankowskiego – dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z prof. nadzw. dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim – prorektorem ds. jakości kształcenia i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Rozmus – nauczyciel-konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Rozmowa dotyczyła możliwości podjęcia wspólnych Więcej…

Sieć współpracy nauczycieli chemii

15 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli chemii inicjujące wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą. Zostały wyznaczone cele i zadania na kolejne spotkania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacyjnych. Wiodącym tematem były metody, formy i techniki w nauczaniu chemii w systemie stacjonarnym oraz online z uwzględnieniem Więcej…

Nauczanie chemii- hybryda dydaktyki i psychologii – relacja ze szkolenia

To szkolenie, o bardzo intrygującym tytule odbyło się 19 listopada 2020 r. Nauczyciele przypomnieli sobie rodzaje i rangę kompetencji miękkich w edukacji. Autorefleksja na temat własnego warsztatu pracy opierała się na krótkim teście psychologicznym. Studium przypadku w nauczaniu chemii zostało wykorzystane do połączenie dydaktyki i psychologii. Na kanwie tej metody Więcej…

Szkolenie z programu Nearpod – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy w środę 25.11 o godz. 17:00 do GODN na szkolenie warsztatowe online z programu Nearpod – technologicznego kombo, dzięki któremu stworzysz interaktywną lekcję, w którą zaangażujesz uczniów w czasie rzeczywistym. Uczniowie czekają na takie lekcje! Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny z informatyki – Beata Chojnowska- Gąsiorek– certyfikowany educator Nearpod. Więcej…

Szkolenie rad pedagogicznych gdyńskich szkół

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oprócz oferty kursów dla nauczycieli realizuje również szkolenia dla całych rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 29 października 2020r odbyło się 2 godzinne spotkanie szkoleniowe z gronem pedagogicznym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gdyni, które przeprowadziła Pani Beata Chojnowska- Gąsiorek, doradca metodyczny GODN z Informatyki. W radzie szkoleniowej Więcej…