II Ogólnopolski Zjazd Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

21.09.2023r w murach WSAiB odbyło się spotkanie Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. W pierwszej części odbył się warsztat poprowadzony przez Annę Blokus – Szkodzińską z Fundacji Pozytywni. Druga część poświęcona była wymianie doświadczeń na temat funkcjonowania ośrodków. W spotkaniu uczestniczyli doradcy – metodyczni GODN, którzy wzięli udział w dyskusji przedstawiając swój punkt Dowiedz się więcej…

Metody aktywizujące – podczas Marszu z Flagą „Jarem Raduni”.

Najwięcej zapamiętujemy podczas działań praktycznych. Temu też miało służyć wyjście z uczniami i nauczycielami języka kaszubskiego w sobotę 29.04.23r. na rajd pieszy po najbardziej urokliwych ścieżkach Jaru Raduni w Gminie Żukowo. Uczczono również postać dwóch Królów Kaszubskich Antoniego Abrahama i Karola Kreffta. Był to czas wymiany doświadczeń, poszukiwania efektywnych wskazówek Dowiedz się więcej…

„Poezja jako ciekawy sposób na integrowanie zespołu w edukacji wczesnoszkolnej”

„Poezja jako ciekawy sposób na integrowanie zespołu w edukacji wczesnoszkolnej” to temat marcowego spotkania nauczycieli z doradcą metodycznym Krystyną Ciesielską. Pomysły na układanie rymowanek, historyjki obrazkowe do wierszy, ćwiczenia wzbogacające słownictwo uczniów i poetyckie recytacje pozwoliły pracowicie i w miłej atmosferze spędzić czas spotkania.

Praca z uczniem zdolnym- motywująca rola konkursów szkolnych i międzyszkolnych”

„Praca z uczniem zdolnym- motywująca rola konkursów szkolnych i międzyszkolnych” to temat dziś przeprowadzonej rady szkoleniowej w Przedszkolu nr 4 w Gdyni. Wieloaspektowe rozpoznawanie zdolności uczniów oraz wspieranie ich w rozwoju to jeden z kluczowych priorytetów edukacji. Sukces w konkursie, to sukces ucznia i nauczyciela!

„Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

5 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Gdyni odbyło się szkolenie „Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”. Na spotkaniu zostały przedstawione zasady, metody i formy organizacyjne stosowane podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Omówiliśmy sposoby wykorzystania sprzętu sportowego w taki sposób, aby zajęcia Dowiedz się więcej…