WOJEWÓDZKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowychwojewództwa pomorskiego do wzięcia udziału w  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci” Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie młodych talentów, rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym, promowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania Więcej…

,,Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”- szkolenie online dla rady pedagogicznej w Kosakowie

Wszystkie nasze tematy z listy szkoleń dla rad pedagogicznych realizowane są również w formie online. Z takiej formy szkolenia 2 grudnia 2020r skorzystała kadra pedagogiczna ze Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych doradców metodycznych: Anny Zięby z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz Beaty Chojnowskiej- Gąsiorek z zakresu Więcej…

Warsztaty edukacyjne w CN Experyment.

Doradcy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26 listopada 2020 rozpoczęli cykl warsztatów dla Edukatorów Experymentu. Odbyły się zajęcia na temat Motywowanie uczniów do pracy – wyzwanie dla nauczyciela XXI wieku (Renata Wolińska) i Proces nauczania i uczenia się (Joanna Gawron i Grażyna Szotrowska). Przed słuchaczami kolejne spotkania doskonalące ich kompetencje pedagogiczne.

Tablice online i nie tylko

Zdalnie na matematyce  – pod takim hasłem  uczestnicy wczorajszego szkolenia zapoznali się z możliwościami tablicy Open Board. Różne style pisania, tła dostosowane do potrzeb, uporządkowany zasób zgromadzonych materiałów, przyrządy geometryczne takie jak cyrkiel, linijka, kątomierz i ekierka, automatyczne zapisywanie treści,   to tylko niektóre z zasobów i możliwości  programu. A na Więcej…

Rozważania na temat pytań.

Dnia 19 listopada 2020 odbyło się szkolenie on-line dla nauczycieli zainteresowanych tematem Magia pytań. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące znaczenia pytań w rozwoju poznawczym dziecka oraz roli myślenia pytajnego w kształtowaniu kreatywnego myślenia. Rozważania dotyczyły również błędów, które popełniamy w zadawaniu pytań dzieciom i w aranżacji przestrzeni sprzyjającej zadawaniu pytań przez Więcej…

Nauczanie chemii- hybryda dydaktyki i psychologii – relacja ze szkolenia

To szkolenie, o bardzo intrygującym tytule odbyło się 19 listopada 2020 r. Nauczyciele przypomnieli sobie rodzaje i rangę kompetencji miękkich w edukacji. Autorefleksja na temat własnego warsztatu pracy opierała się na krótkim teście psychologicznym. Studium przypadku w nauczaniu chemii zostało wykorzystane do połączenie dydaktyki i psychologii. Na kanwie tej metody Więcej…

Szkolenie z programu Nearpod – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy w środę 25.11 o godz. 17:00 do GODN na szkolenie warsztatowe online z programu Nearpod – technologicznego kombo, dzięki któremu stworzysz interaktywną lekcję, w którą zaangażujesz uczniów w czasie rzeczywistym. Uczniowie czekają na takie lekcje! Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny z informatyki – Beata Chojnowska- Gąsiorek– certyfikowany educator Nearpod. Więcej…