Pomorska Konferencja Regionalna – „KRÓLOWA NAUK kluczem do WSZECHŚWIATA”- 15 czerwca 2024 roku

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Janina Sikorska – przewodnicząca Koła Pomorskiego SNM, 

Wojciech Jankowski – dyrektor GODN w Gdyni,

Wiesław Kosakowski – Dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Anna Kierznikowicz – wicedyrektor III LO w Gdyni

Członkowie Zarządu Koła Pomorskiego SNM:

Marzena Paradowska – zastępca przew. Koła Pomorskiego SNM, GODN w Gdyni

Beata Wierzbicka – sekretarz

Marlena Glosa, Mirosława Sztandarska, Katarzyna Kiepiela, Rafał Cybulski – III LO w Gdyni

Janina Sikorska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Hasło konferencji i tekst: Janina Sikorska

Plakat opracowała: Marzena Paradowska