KREATYWNI… – pierwsze spotkanie sieci za nami!

Na dobry początek… czyli jak ciekawie rozpocząć lekcję. To duże wyzwanie dla każdego nauczyciela – zainspirować, pobudzić, zaciekawić tak, by uczeń aktywnie uczestniczył  w dalszej części zajęć, a co ważniejsze – możliwie dużo zapamiętał. O sposobach na sztampę, nudę i szkolną rutynę rozmawialiśmy w ramach międzyprzedmiotowej sieci współpracy KREATYWNI. Było inspirująco, Więcej…

Kolejna edycja Gdyńskiego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii – Junior”

Kolejna edycja Gdyńskiego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii – Junior” pod honorowym patronatem  Prezydenta Miasta Gdyni dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych rozpoczęta! Dzisiejszy dzień był pełen emocji i wrażeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i ich wychowanków.  Reprezentanci poszczególnych klas musieli wykazać się znajomością reguł ortografii i interpunkcji.  Nauczyciele ułożyli trudne Więcej…

Konsultacje Skype – nowa możliwość w GODN!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od 6 listopada wprowadziliśmy opcję konsultacji poprzez komunikator internetowy Skype. Dzięki temu będziecie Państwo mogli bezpośrednio skontaktować się z naszymi doradcami oraz konsultantem i otrzymać błyskawiczną poradę bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdujecie. Godziny dyżurów Skype doradców zamieszczone są w zakładce “Doradcy” (godziny konsultacji Więcej…

Małgorzata Onasch-Ptaszyńska

Doradca metodyczny w zakresie geografii Egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego Zakres prowadzonych zajęć: – doświadczenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – metody aktywizujące na lekcjach przyrody i geografii – lekcje terenowe w edukacji wczesnoszkolnej i nauczaniu geografii – doświadczenia/ eksperymenty w nauczaniu przyrody – praca z uczniem słabosłyszącym/ surdopedagogika

Joanna Gawron

Doradca metodyczny religii, magister licencjat teologii Wykładowca UKSW i PWT- psychopedagogika, katechetyka, dydaktyka.   Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo przedmiotowe – opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów UKSW i PWT – koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli religii – stała współpraca z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

Renata Wolińska

Doradca metodyczny d/s psychoprofilaktyki uzależnień i wychowania dzieci i młodzieży Pedagog w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni Były nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej   Tematyka prowadzonych zajęć warsztatowych i rad pedagogicznych: – Budowanie dobrych relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka – Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem Więcej…

Anna Kulińska

Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoły ponadpodstawowe), posiada stopień naukowy doktora Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie matury dwujęzycznej Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo w zakresie nauczania języka angielskiego – nauczanie z wykorzystaniem TIK – opieka nad Więcej…

Katarzyna Szmuksta

Doradca metodyczny języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2003 roku Nauczycielka języka polskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo z zakresu języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – wieloletni wychowawca –  doradztwa z zakresu komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli i młodych wychowawców