Konsultacje Skype – nowa możliwość w GODN!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że od 6 listopada wprowadziliśmy opcję konsultacji poprzez komunikator internetowy Skype. Dzięki temu będziecie Państwo mogli bezpośrednio skontaktować się z naszymi doradcami oraz konsultantem i otrzymać błyskawiczną poradę bez względu na to, gdzie aktualnie się znajdujecie. Godziny dyżurów Skype doradców zamieszczone są w zakładce „Doradcy” (godziny konsultacji Więcej…

Małgorzata Onasch-Ptaszyńska

Doradca metodyczny w zakresie geografii Egzaminator w zakresie egzaminu gimnazjalnego Zakres prowadzonych zajęć: – doświadczenia w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej – metody aktywizujące na lekcjach przyrody i geografii – lekcje terenowe w edukacji wczesnoszkolnej i nauczaniu geografii – doświadczenia/ eksperymenty w nauczaniu przyrody – praca z uczniem słabosłyszącym/ surdopedagogika

Joanna Gawron

Doradca metodyczny religii, magister licencjat teologii Wykładowca UKSW i PWT- psychopedagogika, katechetyka, dydaktyka.   Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo przedmiotowe – opiekun praktyk pedagogicznych dla studentów UKSW i PWT – koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli religii – stała współpraca z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

Renata Wolińska

Doradca metodyczny d/s psychoprofilaktyki uzależnień i wychowania dzieci i młodzieży Pedagog w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni Były nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej   Tematyka prowadzonych zajęć warsztatowych i rad pedagogicznych: – Budowanie dobrych relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka – Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem Więcej…

Anna Kulińska

Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoły ponadpodstawowe), posiada stopień naukowy doktora Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie matury dwujęzycznej Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo w zakresie nauczania języka angielskiego – nauczanie z wykorzystaniem TIK – opieka nad Więcej…

Katarzyna Szmuksta

Doradca metodyczny języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2003 roku Nauczycielka języka polskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo z zakresu języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – wieloletni wychowawca –  doradztwa z zakresu komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli i młodych wychowawców

Krystyna Ciesielska

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZSP nr 2 w Gdyni   Zakres prowadzonych zajęć: – udzielanie  konsultacji i opiniowanie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej – prezentowanie warsztatu i metod pracy na lekcjach otwartych – wsparcie w opracowaniu scenariuszy zajęć

Anna Drotlew

Doradca metodyczny z matematyki z zakresu szkoły podstawowej Pełnione funkcje: – Egzaminator egzaminu ósmoklasisty – Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki – Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – Trener w Międzynarodowym Programie Kreatywności „Destination Imagination” – Trener w Międzynarodowym Konkursie Kreatywności „Odyseja Umysłu” Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo z zakresu wykorzystania Więcej…

Piotr Malecha

Doradca metodyczny chemii, posiada stopień naukowy doktora Ekspert w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Gdańsku Egzaminator OKE w Gdańsku Nauczyciel chemii w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni (liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa)   Zakres prowadzonych zajęć: – spotkania metodyczne dla nauczycieli chemii – Więcej…