Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pracujących z uczniem zdolnym

Opublikowane przez Krystyna Ciesielska w dniu

Dziś nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący z uczniem zdolnym na spotkaniu odbierali podziękowania za wytrwałość i wspieranie swoich wychowanków w zmaganiach z ortografią.

  • Mistrzem Ortografii została Alicja z SP 47
  • I miejsce zajęła Lena z SP 26
  • II miejsce Krzysztof z SP 46
  • III miejsce Nina z SP 5

Serdecznie gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę!