Studenci AWF Katowice podpowiadają, w jaki sposób uczniowie mogą dbać o sprawność fizyczną pozostając w domu

Dzięki uprzejmości AWF Katowice możemy podzielić się z Państwem informacjami, w jaki sposób uczniowie mogą dbać o sprawność fizyczną pozostając w domu. Bardzo prosimy nauczycieli wychowania fizycznego o przekazywanie swoim uczniom dodatkowych informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania proponowanych ćwiczeń. To Wy – nauczyciele wf – znacie swoich uczniów i potraficie dobrać Dowiedz się więcej…

WOJEWÓDZKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowychwojewództwa pomorskiego do wzięcia udziału w  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci” Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie młodych talentów, rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym, promowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania Dowiedz się więcej…

,,Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”- szkolenie online dla rady pedagogicznej w Kosakowie

Wszystkie nasze tematy z listy szkoleń dla rad pedagogicznych realizowane są również w formie online. Z takiej formy szkolenia 2 grudnia 2020r skorzystała kadra pedagogiczna ze Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych doradców metodycznych: Anny Zięby z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz Beaty Chojnowskiej- Gąsiorek z zakresu Dowiedz się więcej…

Szkolenia rady pedagogicznej SP51 w Gdyni

W dniach 16.11.2020 i 30.11.2020 na zaproszenie Pani Dyrektor Danuty Maliszewskiej odbył się cykl szkoleń rozwijający kompetencje cyfrowe rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni. Jedno ze spotkań w wersji on- line dotyczyło możliwości współpracy w aplikacji Microsoft Teams z wykorzystaniem Office 365. Kolejne spotkanie to cały wachlarz Dowiedz się więcej…

GODN objął patronat nad Ogólnopolskim Projektem „Emp@tyczna klasa”

Ogólnopolski Projekt dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Em@tyczna klasa” jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. działania wychowawcze szkoły, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Uwzględnia wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, Dowiedz się więcej…