Dziękujemy że byliście z nami!

Za nami fantastyczna konferencja online „PoGODNy Impuls dla edukacji”. Cieszymy się, że wydarzenie objęło honorowym patronatem wiele ważnych instytucji związanych z edukacją: Ateneum-Szkoła Wyższa, Uniwersytet Gdański, WSAiB Gdynia, Gdynia edukacyjna, Gdynia Rodzinna, Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Centrum Nauki Experyment, Wiosna Edukacji. Dzięki niej mogliście poznać naszych doradców metodycznych i Czytaj dalej…

Zapraszamy na Konferencję „PoGODNy Impuls dla edukacji”

Serdecznie zapraszamy już 8 kwietnia 2021 o godz. 16:00 na Konferencję „PoGODNy Impuls dla edukacji” organizowaną przez Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pomysłodawczynie i osoby zaangażowane w przygotowanie wydarzenia ze strony organizacyjnej to doradcy metodyczni GODN: doradca metodyczny z Informatyki: Beata Chojnowska-Gąsiorek doradcy metodyczni z edukacji wczesnoszkolnej: Anna Zięba oraz Anetta Czytaj dalej…

Konferencja online „Pomorska Noc Belfrów” 26.02.2021

Zapraszamy serdecznie na kolejne inspirujące wieczorne spotkanie na belferskiej mapie Polski, które odbędzie się online w piątek 26.02.2021. Zaangażowani w jego przygotowanie zarówno ze strony organizacyjnej, jak i prelekcyjnej są nauczyciele z północy naszego kraju.Pomorska Noc Belfrów organizowana jest przez: Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli wraz z doradcą metodycznym z Informatyki Czytaj dalej…

Jak zaprzyjaźnić uczniów z czarodziejem Baltie?

Zapraszamy na szkolenie z programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pełni w wersji ON-LINE 18 lutego (czwartek) o godz. 17:00. Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w Czytaj dalej…

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Grafiki Komputerowej „SŁOWA KRZYWDZĄ! STOP HEJTOWI W SIECI”

Jury w składzie: dyrektor GODN Wojciech Jankowski, Justyna Olewińska oraz Mariusz Rozmus na posiedzeniu w dniu 22.01.2021r. w siedzibie GODN ustaliło kolejność nagród: Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Gratulujemy pomysłowości i pracowitości! Niech tytuł konkursu na zawsze pozostanie w Waszych sercach. Koordynator konkursu: Beata Chojnowska- Gąsiorek- nauczyciel Informatyki w Czytaj dalej…

Studenci AWF Katowice podpowiadają, w jaki sposób uczniowie mogą dbać o sprawność fizyczną pozostając w domu

Dzięki uprzejmości AWF Katowice możemy podzielić się z Państwem informacjami, w jaki sposób uczniowie mogą dbać o sprawność fizyczną pozostając w domu. Bardzo prosimy nauczycieli wychowania fizycznego o przekazywanie swoim uczniom dodatkowych informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania proponowanych ćwiczeń. To Wy – nauczyciele wf – znacie swoich uczniów i potraficie dobrać Czytaj dalej…

WOJEWÓDZKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowychwojewództwa pomorskiego do wzięcia udziału w  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci” Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie młodych talentów, rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym, promowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania Czytaj dalej…

,,Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”- szkolenie online dla rady pedagogicznej w Kosakowie

Wszystkie nasze tematy z listy szkoleń dla rad pedagogicznych realizowane są również w formie online. Z takiej formy szkolenia 2 grudnia 2020r skorzystała kadra pedagogiczna ze Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych doradców metodycznych: Anny Zięby z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz Beaty Chojnowskiej- Gąsiorek z zakresu Czytaj dalej…

Szkolenia rady pedagogicznej SP51 w Gdyni

W dniach 16.11.2020 i 30.11.2020 na zaproszenie Pani Dyrektor Danuty Maliszewskiej odbył się cykl szkoleń rozwijający kompetencje cyfrowe rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni. Jedno ze spotkań w wersji on- line dotyczyło możliwości współpracy w aplikacji Microsoft Teams z wykorzystaniem Office 365. Kolejne spotkanie to cały wachlarz Czytaj dalej…

GODN objął patronat nad Ogólnopolskim Projektem „Emp@tyczna klasa”

Ogólnopolski Projekt dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Em@tyczna klasa” jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. działania wychowawcze szkoły, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Uwzględnia wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, Czytaj dalej…