WOJEWÓDZKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci”

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego do wzięcia udziału 
w  WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
„Słowa krzywdzą! Stop Hejtowi w sieci”

Celem konkursu jest:

 1. popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych,
 2. wyłanianie młodych talentów,
 3. rozwijanie umiejętności uczniów w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym,
 4. promowanie bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu,
 5. zachęcenie młodych ludzi do reagowania na hejt i słowa, które krzywdzą,
 6. wzmocnienie w uczniach postawy obywatelskiej i odwagi cywilnej,
 7. propagowanie pozytywnych zachowań wśród młodzieży,
 8. promowanie inicjatyw młodych ludzi przeciwko mowie nienawiści;

  Zachęcamy do zapoznania się z załączonym regulaminem i prosimy o przekazania informacji uczniom szkoły.

  Regulamin konkursu

ORGANIZATORZY:

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia, 
tel.: 58 765 07 92, 
e-mail:sekretariat@godn.eu

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama
ul. Cechowa 22, 81-194 Gdynia, 
tel.: 58 625 40 25, 
e-mail: sekretariat@sp6.gdynia.pl

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest:
Beata Chojnowska- Gąsiorek
doradca metodyczny z zakresu informatyki w GODN
nauczyciel Informatyki w SP6 w Gdyni
b.chojnowska-gasiorek@godn.eu