Szkolenia rady pedagogicznej SP51 w Gdyni

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

W dniach 16.11.2020 i 30.11.2020 na zaproszenie Pani Dyrektor Danuty Maliszewskiej odbył się cykl szkoleń rozwijający kompetencje cyfrowe rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni. Jedno ze spotkań w wersji on- line dotyczyło możliwości współpracy w aplikacji Microsoft Teams z wykorzystaniem Office 365. Kolejne spotkanie to cały wachlarz aplikacji aktywizujących ucznia i wspomagających pracę nauczyciela. Szkolenia prowadziła pani Beata Chojnowska- Gąsiorek, doradca metodyczny GODN.