,,Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”- szkolenie online dla rady pedagogicznej w Kosakowie

Opublikowane przez Beata Chojnowska-Gąsiorek w dniu

Wszystkie nasze tematy z listy szkoleń dla rad pedagogicznych realizowane są również w formie online. Z takiej formy szkolenia 2 grudnia 2020r skorzystała kadra pedagogiczna ze Szkoły Podstawowej w Kosakowie. Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych doradców metodycznych: Anny Zięby z zakresu edukacji wczesnoszkolnej oraz Beaty Chojnowskiej- Gąsiorek z zakresu Informatyki odpowiedzieliśmy na następujące pytania:

Jak pomóc uczniom odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

Co zrobić, aby chciało mu się chcieć?

Jak poprawić koncentrację uwagi?

Jak zaangażować go w tok zajęć?

Jak zadbać o jego bezpieczeństwo?

Z jakich aplikacji korzystać by aktywizować ucznia?

Jakich aplikacji użyć by usprawnić pracę nauczyciela?

Szkolenie przyniosło mnóstwo pomysłów i pobudziło nauczycieli do działania.