„Aktywna tablica”

Wychodząc naprzeciw rządowemu programowi rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych odbyło się we wtorek, 20 października 2020r., w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni, szkolenie dla nauczycieli pracujących z „Aktywną tablicą”. Obecni na spotkaniu metodycznym nauczyciele zapoznali się z licznymi możliwościami wykorzystania w Więcej…

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli SP 52 w Gdyni

W dniu 1.10.2020 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni wzięli udział w spotkaniu metodycznym dotyczącym umiejętności pracy zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Dodatkowym elementem Więcej…

Warsztaty z tworzenia materiałów dydaktycznych za pomocą aplikacji graficznych

20 maja  w Szkole Podstawowej nr 52 odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli matematyki i historii nt. „Tworzenia materiałów dydaktycznych za pomocą aplikacji graficznych”. Zbliżający się koniec roku szkolnego wymaga od nauczyciela niejednokrotnie przygotowania dyplomów, ogłoszeń, plakatów czy zaproszeń. Temu właśnie poświęcone było spotkanie. Podczas warsztatów nauczyciele rozwinęli kompetencje informatyczne, Więcej…

Egzamin ósmoklasisty – spotkanie egzaminatorów z matematyki

W poniedziałek 04.02 egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z matematyki spotkali się w Szkole Podstawowej nr 52, aby wspólnie przeanalizować i ocenić zadania otwarte przygotowane przez OKE. Wymiana spostrzeżeń i wspólna dyskusja to bardzo ważne praktyki w pracy nauczyciela. Egzaminatorzy po raz kolejny pokazali, że współpraca to kluczowy element w ich pracy. Więcej…