Spotkanie Sieci Nauczycieli Matematyki „Matura 2023”

5 maja odbyło się spotkanie Sieci Nauczycieli Matematyki „Matura 2023”. Omówione zostały zmiany związane z maturą w formule 2023. Przeanalizowano materiały dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poddano szczegółowej analizie wymagania egzaminacyjne i związane z nimi zadania zawarte w „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki”. Przypomniane zostały terminy planowanej matury Dowiedz się więcej…

Spotkanie sieci nauczycieli matematyki – egzaminatorów egzaminu maturalnego

24 marca zakończył się cykl spotkań nauczycieli matematyki – egzaminatorów OKE. Celem spotkań było doskonalenie umiejętności oceniania prac uczniowskich na egzaminach zewnętrznych. Nauczyciele mieli okazję do dyskusji na temat poprawności rozwiązań oraz oceniania zgodnie z kryteriami ustalonymi przez CKE. W trakcie spotkań omawiano również sytuację uczniów z Ukrainy w kontekście Dowiedz się więcej…

Praca grupowa w MS Teams

17.11.2021 odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej SP52 w Gdyni dotyczące pracy zdalnej w aplikacji Teams. Nauczyciele mieli możliwość przećwiczenia nowych funkcji, w szczególności pracy w osobnych pokojach. To bardzo ciekawa metoda aktywizująca, pozwalająca na integrację uczniów oraz uczenie się od siebie nawzajem. Ponadto przypomniano funkcje „Notesu zajęć” i pracę w Dowiedz się więcej…

Zmiany w egzaminie maturalnym – matematyka 2021

Zapraszam na szkolenie w zakresie wprowadzanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki. Pierwsza część spotkania będzie miała charakter teoretyczny. Podczas drugiej części warsztatowej przeanalizowane zostaną zmiany na przykładzie konkretnych zadań.Szkolenie on-line odbędzie się we wtorek 16 lutego o godz. 15.30. Zapraszam do zapisów: www.godn.eu/oferta Przez spotkaniem otrzymają Państwo Dowiedz się więcej…

„Aktywna tablica”

Wychodząc naprzeciw rządowemu programowi rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych odbyło się we wtorek, 20 października 2020r., w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni, szkolenie dla nauczycieli pracujących z „Aktywną tablicą”. Obecni na spotkaniu metodycznym nauczyciele zapoznali się z licznymi możliwościami wykorzystania w Dowiedz się więcej…

Spotkanie metodyczne dla nauczycieli SP 52 w Gdyni

W dniu 1.10.2020 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni wzięli udział w spotkaniu metodycznym dotyczącym umiejętności pracy zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Dodatkowym elementem Dowiedz się więcej…

Warsztaty z tworzenia materiałów dydaktycznych za pomocą aplikacji graficznych

20 maja  w Szkole Podstawowej nr 52 odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli matematyki i historii nt. „Tworzenia materiałów dydaktycznych za pomocą aplikacji graficznych”. Zbliżający się koniec roku szkolnego wymaga od nauczyciela niejednokrotnie przygotowania dyplomów, ogłoszeń, plakatów czy zaproszeń. Temu właśnie poświęcone było spotkanie. Podczas warsztatów nauczyciele rozwinęli kompetencje informatyczne, Dowiedz się więcej…

Egzamin ósmoklasisty – spotkanie egzaminatorów z matematyki

W poniedziałek 04.02 egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z matematyki spotkali się w Szkole Podstawowej nr 52, aby wspólnie przeanalizować i ocenić zadania otwarte przygotowane przez OKE. Wymiana spostrzeżeń i wspólna dyskusja to bardzo ważne praktyki w pracy nauczyciela. Egzaminatorzy po raz kolejny pokazali, że współpraca to kluczowy element w ich pracy. Dowiedz się więcej…