Praca grupowa w MS Teams

Opublikowane przez Anna Drotlew w dniu

17.11.2021 odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej SP52 w Gdyni dotyczące pracy zdalnej w aplikacji Teams. Nauczyciele mieli możliwość przećwiczenia nowych funkcji, w szczególności pracy w osobnych pokojach. To bardzo ciekawa metoda aktywizująca, pozwalająca na integrację uczniów oraz uczenie się od siebie nawzajem. Ponadto przypomniano funkcje „Notesu zajęć” i pracę w obszarze współpracy.

Szkolenie poprowadziła Anna Drotlew – doradca metodyczny matematyki.