Spotkanie sieci nauczycieli matematyki – egzaminatorów egzaminu maturalnego

Opublikowane przez Anna Drotlew w dniu

24 marca zakończył się cykl spotkań nauczycieli matematyki – egzaminatorów OKE. Celem spotkań było doskonalenie umiejętności oceniania prac uczniowskich na egzaminach zewnętrznych. Nauczyciele mieli okazję do dyskusji na temat poprawności rozwiązań oraz oceniania zgodnie z kryteriami ustalonymi przez CKE. W trakcie spotkań omawiano również sytuację uczniów z Ukrainy w kontekście zbliżających się egzaminów.

Koordynatorem spotkań była Anna Drotlew, doradca GODN