Spotkanie metodyczne dla nauczycieli SP 52 w Gdyni

Opublikowane przez Anna Drotlew w dniu

W dniu 1.10.2020 nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni wzięli udział w spotkaniu metodycznym dotyczącym umiejętności pracy zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym. Dodatkowym elementem zajęć było ukazanie sylwetki patrona szkoły – błogosławionego księdza komandora podporucznika Władysława Miegonia w celu wzmocnienia działań wychowawczych szkoły. W części warsztatowej nauczyciele tworzyli lekcje on-line w oparciu o postać patrona szkoły, wykorzystując stworzone scenariusze zajęć wychowawczych, poznali moduły „Notes zajęć” oraz „Zadania”. Efektami swojej pracy dzielili się nawzajem.

Spotkanie prowadziły:
Anna Drotlew i Grażyna Szotrowska – doradcy metodyczni GODN.