„Aktywna tablica”

Opublikowane przez Anna Drotlew w dniu

Wychodząc naprzeciw rządowemu programowi rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych odbyło się we wtorek, 20 października 2020r., w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni, szkolenie dla nauczycieli pracujących z „Aktywną tablicą”. Obecni na spotkaniu metodycznym nauczyciele zapoznali się z licznymi możliwościami wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK. Z uwagi na to, że uczestnicy spotkania to nauczyciele wielu przedmiotów, prowadzące szkolenie Anna Drotlew i Grażyna Szotrowska dostosowały pakiety informacyjne zarówno dla humanistów, przyrodników, jak i nauczycieli innych nauk. Nauczyciele otrzymali materiały z gotowymi propozycjami zastosowania interaktywnych zadań, ćwiczeń i materiałów dydaktycznych na swoich lekcjach. Na spotkaniu była też możliwość wymiany swoich doświadczeń i przećwiczenia w sposób warsztatowy umiejętności wykorzystywania tej nowoczesnej pomocy dydaktycznej w konkretnych sytuacjach edukacyjnych. Obecni na szkoleniu nauczyciele mają świadomość, że  wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych to jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia, stąd też narodził się pomysł kolejnych szkoleń tego typu.