Egzamin ósmoklasisty – spotkanie egzaminatorów z matematyki

Opublikowane przez Anna Drotlew w dniu

W poniedziałek 04.02 egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty z matematyki spotkali się w Szkole Podstawowej nr 52, aby wspólnie przeanalizować i ocenić zadania otwarte przygotowane przez OKE. Wymiana spostrzeżeń i wspólna dyskusja to bardzo ważne praktyki w pracy nauczyciela. Egzaminatorzy po raz kolejny pokazali, że współpraca to kluczowy element w ich pracy. Dzięki zaangażowaniu i merytorycznym uwagom udało się  wypracować wspólne stanowisko i rozwiać większość wątpliwości dotyczących ocenianych prac.

 

Koordynator – Anna Drotlew doradca GODN