Spotkanie Sieci Nauczycieli Matematyki „Matura 2023”

Opublikowane przez Anna Drotlew w dniu

5 maja odbyło się spotkanie Sieci Nauczycieli Matematyki „Matura 2023”. Omówione zostały zmiany związane z maturą w formule 2023. Przeanalizowano materiały dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poddano szczegółowej analizie wymagania egzaminacyjne i związane z nimi zadania zawarte w „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki”. Przypomniane zostały terminy planowanej matury próbnej w roku szkolnym 2022/2023.