Anna Kozłowska

Doradca metodyczny z zakresu wychowania przedszkolnego. Dyrektor Przedszkola nr 58 w Gdyni Ekspert komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zakres konsultacji: wsparcie w konstruowaniu projektów, programów, planów pracy i scenariuszy z zakresu wychowania przedszkolnego doradztwo w sprawach związanych z awansem nauczycieli pomoc w rozwijaniu umiejętności metodycznych nauczycieli