Nauczyciele geografii na warsztatach terenowych

Opublikowane przez s.ropel@godn.eu w dniu

10 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Klifie Orłowskim.

Celem szkolenia było pokazanie nauczycielom, jak nauczać o środowisku naturalnym. Uczestnicy poznali budowę geologiczną klifu, obserwowali formy ukształtowania terenu i dyskutowali o wpływie człowieka na środowisko.

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez uczestników.

Szkolenie prowadził Sebastian Ropel.