Porozmawiaj-my o edukacji w Gdyni. Spotkanie trzecie.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

W pierwszej części spotkania gdyńskie szkoły, które realizują dobre praktyki związane ze współpracą, kompetencjami miękkimi i akceptacją podzieliły się swoimi doświadczeniami. Wśród występujących nasz doradca metodyczny Beata Chojnowska- Gąsiorek, która opowiedziała o ciekawym i wzruszającym projekcie realizowanym ze swoimi uczniami, o którym można przeczytać w najnowszym numerze Gdyńskiego Kwartalnika Oświatowego. Następnie przeszliśmy do pracy w grupach, w czasie której zaproszono nas do refleksji w jakim stopniu priorytety są realizowane w gdyńskich placówkach, a także dokonaliśmy wstępnej ewaluacji naszych dotychczasowych wspólnych działań w projekcie.

Oczywiście nie zabrakło przestrzeni na otwartą dyskusję, żeby móc usłyszeć głosy wszystkich uczestników i uczestniczek procesu edukacyjnego. To było trzecie spotkanie w tym projekcie. Ciąg dalszy nastąpi.