Planowanie pracy w przedszkolu

Planowanie pracy w przedszkolu w poszczególnych grupach wiekowych z uwzględnieniem możliwości psychoruchowych dzieci w wieku 3-6 lat. Ramowy rozkład dnia, tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i zabaw (z zastosowaniem przemienności zajęć dynamicznych i statycznych), miesięczne plany pracy zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zapoznanie z literaturą i prasą fachową. Prowadzący : Ewa Marlena Włoch Czytaj dalej…

Zarządzanie emocjami

„Naucz go, wytłumacz mu, nie pozwól mu…” – łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać ponieważ jest to proces interpersonalny. Będą w nim zatem uczestniczyć minimum dwie osoby, każda ze swoimi emocjami i potrzebami. Będzie on kosztował czas i włożoną pracę. Być może zupełnie nie zostanie zauważony i doceniony. Czy nauczyciel  korzysta z najnowszych Czytaj dalej…

Nauka czytania i pisania metodą 101 kroków – wprowadzenie do metody

Nabywanie umiejętności czytania – najnowsze badania z zakresu neurodydaktyki. Uczyć, żeby nauczyć – wprowadzenie do metody 101 kroków. Przedstawienie scenariuszy i aneksów zawartych w przewodniku do metody. Indywidualizacja pracy zgodnie ze strefą najbliższego rozwoju. Przykładowe zabawy i ćwiczenia z przewodnika oraz ich modyfikacje. Rola zabaw rytmicznych w nauce czytania. Codzienne czytanie Czytaj dalej…

Porozumienie bez przemocy

Komunikacja jako jedyne i złożone narzędzie wychodzenia z kryzysu w relacjach. Wywieranie wzajemnego wpływu na poglądy, emocje i zachowania nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zasady komunikacji. Dynamika emocji. Zmienianie perspektyw w procesie komunikacji. Komunikaty blokujące porozumienie i wyjście z konfliktowej sytuacji oraz  komunikaty ułatwiające szukanie rozwiązań i obniżające zdenerwowanie, złość Czytaj dalej…

Ireneusz Trojanowicz

Nauczyciel religii w SP nr 39 w Gdyni od 1992r.Absolwent Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie teologii i życia w rodzinieW swej pracy lubię wykorzystywać metody aktywizujące i tworzyć scenariusze lekcji i konkursów biblijnych z wykorzystaniem aktywności ruchowej oraz multimedialnej Kontakt i.trojanowicz@godn.euKonsultacje wtorek 9.00 -10.00, GODN Gdynia wtorek godz. Czytaj dalej…

Elżbieta Pryczkowska

Od siedemnastu lat pracuję jako nauczyciel języka kaszubskiego. Wcześniej byłam dziennikarką Telewizji Gdańsk i współprowadziłam Magazyn Kaszubski „Rodnô Zemia”.Wspólnie z mężem Eugeniuszem stworzyłam antologię kaszubskiej poezji dziecięcej „Mësla dzecka”. Jestem współautorem książki ze scenariuszami teatralnymi oraz podręcznika „W jantarowi krôjnie” do nauki języka kaszubskiego dla klas starszych. Pełnię funkcję dyrektora Czytaj dalej…

Maria Bazaczek

Jestem nauczycielem wczesnej edukacji, oligofrenopedagogiem, terapeutą Biofeedback EEG drugiego stopnia. Pracuję w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni. Zostało mi powierzone doradztwo metodyczne w zakresie wychowania przedszkolnego. W pracy z dziećmi inspirują mnie twórcze i kreatywne metody oraz krytyczne myślenie.Zapraszam na szkolenia i konsultacje metodyczne w mojej placówce oraz do Czytaj dalej…

Felicja Baska-Borzyszkowska

Jestem nauczycielką języka kaszubskiego w I Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach. Wielu z moich uczniów zdaje maturę z tego przedmiotu. Uczyłam na wszystkich etapach i różnych rodzajach szkół: podstawowa, liceum, technikum, branżowa. Jestem redaktorką publikacji kaszubskich, ich korektorką oraz współautorką podręczników do IV etapu nauczania języka kaszubskiego. Prowadziłam zajęcia dla Czytaj dalej…