Porozumienie bez przemocy

Komunikacja jako jedyne i złożone narzędzie wychodzenia z kryzysu w relacjach. Wywieranie wzajemnego wpływu na poglądy, emocje i zachowania nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zasady komunikacji. Dynamika emocji. Zmienianie perspektyw w procesie komunikacji. Komunikaty blokujące porozumienie i wyjście z konfliktowej sytuacji oraz  komunikaty ułatwiające szukanie rozwiązań i obniżające zdenerwowanie, złość Więcej…