UNICEF: Projekt wsparcia dla nauczycieli uczących dzieci-uchodźców – zaproszenie do udziału

Chcieliśmy poinformować, że jako Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z ogromnym zaangażowaniem włączyliśmy się w międzynarodowy projekt UNICEF, którego celem jest udzielanie systemowego wsparcia dla nauczycieli w poszukiwaniu optymalnych metod edukacji dzieci-uchodźców oraz całych klas z reprezentacją uchodźców. Ideą programu jest nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również psychologiczne nauczycieli, stworzenie przestrzeni Dowiedz się więcej…

Szkolenie z zakresu robotów Photon i długopisów 3D

7 grudnia 2022r nasz doradca metodyczny z informatyki Beata Chojnowska-Gąsiorek przeprowadziła szkolenie dla chętnych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni z zakresu użytkowania robotów Photon i długopisów 3D w edukacji. Nauczyciele skorzystali również z konsultacji na temat wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Warsztaty dla pedagogów i psychologów w temacie „Suicydologia, depresja, kryzys naszych uczniów. Jak rozpoznać, jak działać, jak pomóc ?”

W październiku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące kryzysu młodego człowieka. Spotkanie to skierowane było do dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych. W spotkaniu oprócz GODN uczestniczyły instytucje, które zajmują się kryzysami młodych mieszkańców Gdyni. Był to Zespół Placówek Specjalistycznych, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, MOPS i PPP. Ustalono wtedy „mapę drogową” dalszych Dowiedz się więcej…

Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych – szkolenie.

We wtorek, tj. 29 listopada w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyło się szkolenie, pt.: „Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych”. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się jak rozpoznać „fake newsy” oraz poznali narzędzia do weryfikacji treści publikowanych w Internecie. Szkolenie przeprowadził Sebastian Ropel.