II Pomorskie Forum Nauczycieli Chemii – fotorelacja z wydarzenia

W poniedziałek 5 czerwca odbyło się II Pomorskie Forum Nauczycieli Chemii Województwa Pomorskiego. W zorganizowanej przez naszą doradczynię metodyczną Justynę Kalotę wraz z Paniami Anną Szydłowską i Jolantą Sadowską wydarzeniu wzięli udział nauczyciele z całego województwa. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczących między innymi neuronaukowych podstaw procesu uczenia się oraz Dowiedz się więcej…

Spotkanie doradców podsumowujące rok szkolny 2022/2023

W czwartek 1 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie z naszymi doradcami. Oprócz podsumowania kończącego się roku szkolnego mieliśmy również okazję do sprawdzenia się „w boju” – dzięki uprzejmości i zaproszeniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni ćwiczyliśmy celność oraz pewną rękę podczas wewnętrznych zawodów strzeleckich. W przerwie między zdrowym współzawodnictwem wzmacnialiśmy Dowiedz się więcej…

III POMORSKI HACKATHON

W piątek 26.05 w budynku ZSO nr 8 w Gdyni wzięliśmy udział w ważnym wydarzeniu w Gdyni: III POMORSKIM HACKATHONIE dla uczniów szkół średnich, którego organizatorem było 17 LO w Gdyni – Microsoft Showcase School oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Patronatem honorowym wydarzenie objął Prezydent miasta Gdynia, Kuratorium Oświaty w Dowiedz się więcej…

„Lekcja z Antonim Abrahamem” – fotorelacja z wydarzenia

W czwartek 25 maja odbyło się sympozjum skierowane do nauczycieli regionalistów, a wystąpieniom przysłuchiwała się liczna grupa uczniów gdyńskich liceów i techników. Jedenastu prelegentów wystąpiło przed zebranymi uczestnikami, aby przybliżyć sylwetkę Antoniego Abrahama oraz jego liczne dokonania. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Wyższej Dowiedz się więcej…

„Lekcja z Antonim Abrahamem” – zaproszenie na sympozjum (link do wersji on-line)

Link do transmisji wydarzenia pojawi się na naszej stronie w czwartek rano. Informujemy, że za udział w tym wydarzeniu nie będą wystawiane zaświadczenia. Zapisy: Spotkanie odbędzie się hybrydowo – bezpośrednio oraz online. Link do spotkania on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGUxNjA3NDYtY2ZkZC00N2I0LWE2NTItNmEyYTE4NmM5ODU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%226964ec1d-2912-414f-b820-49dfe7c61377%22%7d

Kongres Świadomości o Depresji – fotorelacja

„Kongres świadomości o depresji” – niezwykle ważne wydarzenie zainicjowane i zorganizowane przez Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni. Jako GODN od kilku lat zajmujemy się tą tematyką, współdziałając z gdyńskimi psychologami i pedagogami w ramach zorganizowanej przez nas sieci wsparcia dla tej grupy. Dzięki tym spotkaniom wypracowane zostały ścieżki działania i przeciwdziałania Dowiedz się więcej…