Spotkanie doradców podsumowujące rok szkolny 2022/2023

W czwartek 1 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie z naszymi doradcami. Oprócz podsumowania kończącego się roku szkolnego mieliśmy również okazję do sprawdzenia się „w boju” – dzięki uprzejmości i zaproszeniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni ćwiczyliśmy celność oraz pewną rękę podczas wewnętrznych zawodów strzeleckich. W przerwie między zdrowym współzawodnictwem wzmacnialiśmy Czytaj dalej…

„Lekcja z Antonim Abrahamem” – fotorelacja z wydarzenia

W czwartek 25 maja odbyło się sympozjum skierowane do nauczycieli regionalistów, a wystąpieniom przysłuchiwała się liczna grupa uczniów gdyńskich liceów i techników. Jedenastu prelegentów wystąpiło przed zebranymi uczestnikami, aby przybliżyć sylwetkę Antoniego Abrahama oraz jego liczne dokonania. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Wyższej Czytaj dalej…

„Lekcja z Antonim Abrahamem” – zaproszenie na sympozjum (link do wersji on-line)

Link do transmisji wydarzenia pojawi się na naszej stronie w czwartek rano. Informujemy, że za udział w tym wydarzeniu nie będą wystawiane zaświadczenia. Zapisy: Spotkanie odbędzie się hybrydowo – bezpośrednio oraz online. Link do spotkania on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGUxNjA3NDYtY2ZkZC00N2I0LWE2NTItNmEyYTE4NmM5ODU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%226964ec1d-2912-414f-b820-49dfe7c61377%22%7d

Kongres Świadomości o Depresji – fotorelacja

„Kongres świadomości o depresji” – niezwykle ważne wydarzenie zainicjowane i zorganizowane przez Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni. Jako GODN od kilku lat zajmujemy się tą tematyką, współdziałając z gdyńskimi psychologami i pedagogami w ramach zorganizowanej przez nas sieci wsparcia dla tej grupy. Dzięki tym spotkaniom wypracowane zostały ścieżki działania i przeciwdziałania Czytaj dalej…

Sieć wsparcia dla psychologów i pedagogów – fotorelacja ze spotkania

W czwartek 18 maja odbyło się ostatnie spotkanie w ramach sieci wsparcia dla psychologów i pedagogów placówek gdyńskich. Na spotkaniu poruszone zostały tematy profilaktyki antynarkotykowej oraz kwestii tożsamości psychoseksualnej dzieci i młodzieży. Podczas prelekcji rozgorzała również dyskusja związana z omawianymi tematami, a Panie prowadzące odpowiadały na mnóstwo pytań od zaangażowanych Czytaj dalej…

Kurs języka polskiego jako obcego – fotorelacja z pierwszego weekendu szkolenia

W miniony weekend odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy GODN z UNICEF w ramach projektu wspierania nauczycieli mających kontakt z uczniami z doświadczeniem migracji. Spotkanie składało się z części teoretycznej oraz warsztatowej, podczas której uczestnicy mieli szansę wypracować wspólne rozwiązania Czytaj dalej…

OSTATNIE MIEJSCA! Kurs dla polskich nauczycieli UNICEF – nauczanie języka polskiego jako obcego.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polskich na kurs – nauczanie języka polskiego jako obcego. Kurs finansowany jest ze środków UNICEF. Wydarzenie podzielone jest na 4 spotkania (dwa weekendy). Zakres kursu oraz omawiane zagadnienia umieszczone zostały na załączonych zdjęciach. Kurs poprowadzony zostanie przez doradczynię GODN ds. języka polskiego, panią Elżbietę Andruchów. Zapisy:

Wspieranie dyrektora w zarządzaniu potencjałem ludzkim – fotorelacja ze szkolenia w ORE

W dniach 15-16 maja wzięliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – „Wspieranie dyrektora w zarządzaniu potencjałem ludzkim”.Szkolenie obejmowało 4 bloki tematyczne, podczas których uczestnicy (dyrektorzy, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli) wspólnie wypracowywali rozwiązania dotyczące przedstawianych zagadnień i kwestii potencjalnie problematycznych.Szkolenie było okazją do nawiązania nowych kontaktów i odświeżenia Czytaj dalej…