Vademecum Dyrektora 04.02.2021 r.

„Dbanie o rozwój społeczno-emocjonalny uczniów w czasie pandemii„ Czwartek, 4 lutego 2021 r., godz. 10:00 – 12:00. Zapisy na szkolenie: Cel główny: Celem warsztatu jest przekazanie Dyrektorom wiedzy w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego a także zapoznanie ich ze sposobami na jego stymulację. Cele szczegółowe: · pogłębienie wiedzy Dyrektorów w zakresie rozwoju Więcej…

Wykład dla studentów WSAiB

Oprócz naszej standardowej działalności angażujemy się też w gościnne nauczanie studentów – dziś (19 stycznia) Pan Dyrektor GODN Wojciech Jankowski poprowadził wykład dla studentów kierunku Zarządzania w Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni na temat kierowania placówkami oświatowymi. Jako doświadczony wieloletni dyrektor miał do przekazania słuchaczom mnóstwo cennej teoretycznej Więcej…

Początek współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Uniwersytetem Gdańskim

W dniu 18 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie Wojciecha Jankowskiego – dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z prof. nadzw. dr hab. Arnoldem Kłonczyńskim – prorektorem ds. jakości kształcenia i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Rozmus – nauczyciel-konsultant Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Rozmowa dotyczyła możliwości podjęcia wspólnych Więcej…

Sieć współpracy nauczycieli chemii

15 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie metodyczne dla nauczycieli chemii inicjujące wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą. Zostały wyznaczone cele i zadania na kolejne spotkania z uwzględnieniem aktualnych potrzeb edukacyjnych. Wiodącym tematem były metody, formy i techniki w nauczaniu chemii w systemie stacjonarnym oraz online z uwzględnieniem Więcej…

Nauczanie chemii- hybryda dydaktyki i psychologii – relacja ze szkolenia

To szkolenie, o bardzo intrygującym tytule odbyło się 19 listopada 2020 r. Nauczyciele przypomnieli sobie rodzaje i rangę kompetencji miękkich w edukacji. Autorefleksja na temat własnego warsztatu pracy opierała się na krótkim teście psychologicznym. Studium przypadku w nauczaniu chemii zostało wykorzystane do połączenie dydaktyki i psychologii. Na kanwie tej metody Więcej…

Szkolenie z programu Nearpod – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy w środę 25.11 o godz. 17:00 do GODN na szkolenie warsztatowe online z programu Nearpod – technologicznego kombo, dzięki któremu stworzysz interaktywną lekcję, w którą zaangażujesz uczniów w czasie rzeczywistym. Uczniowie czekają na takie lekcje! Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny z informatyki – Beata Chojnowska- Gąsiorek– certyfikowany educator Nearpod. Więcej…

Konferencja dla nauczycieli – fotorelacja

We wtorek 27 października odbyła się konferencja on-line dla nauczycieli. Jej tematem były sytuacje trudne wychowawczo oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Prelegentem prezentującym temat był dr hab. Jacek Pyżalski. W spotkaniu wzięło udział niemal 100 osób. Dziękujemy za udział w wydarzeniu i zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych przez Więcej…

Dr hab. Jacek Pyżalski – „Jak wspierać nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo?” – relacja ze szkolenia dla dyrektorów

We wtorek 27 października odbyło się szkolenie w ramach Vademecum Dyrektora, na którym prelegentem był Pan dr hab. Jacek Pyżalski. Spotkanie miało formę wydarzenia on-line transmitowanego poprzez platformę Microsoft Teams. Tematyką szkolenia było wsparcie, jakiego dyrektorzy udzielić mogą nauczycielom zmagającym się z trudną sytuacją wychowawczą w klasie lub grupie rówieśniczej. Więcej…

Microsoft Teams – czat, połączenia, współpraca (szkolenie on-line)

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące pracy na platformie Microsoft Teams, która włączana jest do pracy szkoły w coraz większej liczbie placówek. W ramach szkolenia dla nauczycieli– nauczysz się jak wykorzystać Microsoft Teams w swojej pracy. Dowiesz się jak wygląda zakładanie zespołów klasowych, planowanie spotkania, dołączenie i uczestnictwo w spotkaniu on-line, Więcej…