Ścieżki działania w kryzysie – kolejne spotkanie dla psychologów i pedagogów. Fotorelacja.

W czwartek 2 lutego odbyło się drugie z całego cyklu spotkanie dotyczących sytuacji kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży. Spotkanie to było okazją dla pedagogów i psychologów do dyskusji i analizy przyczyn kryzysów, posiadanych zasobów mogących wpływać na bycie zagrożonym kryzysem czy działań profilaktycznych. Serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie we Czytaj dalej…

„Nauczanie uczniów z doświadczeniem migracji (UNICEF)”- zaproszenie na konferencję otwartą

Zapraszamy na konferencję otwartą poświęconą podsumowaniu dotychczasowych działań podejmowanych przez Gdynię w zakresie nauczania dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz wypracowaniu wspólnych narzędzi oraz celów do dalszej pracy edukacyjnej. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrektorów oraz innych zainteresowanych tematem osób. Spotkanie podzielone jest na 3 części: 1. Prelekcje ekspertów Czytaj dalej…

Projekt UNICEF – darmowe szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.

Mamy przyjemność poinformować, iż z racji przystąpienia GODN do projektu UNICEF od poniedziałku 30 stycznia do końca sierpnia włącznie wszystkie szkolenia dla nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych* (placówki gdyńskie) będą bezpłatne . Zapraszamy do zapisów i rezerwacji terminów. * z wyłączeniem rady „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Projekt wsparcia dla nauczycieli UNICEF – zaproszenie do konsultacji indywidualnych.

Serdeczne zapraszamy nauczycieli, psychologów, pedagogów i dyrektorów oraz wszystkie osoby zaangażowanie w kwestię edukacji dzieci z Ukrainy do bezpośrednich konsultacji w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zastosowania optymalnych metod edukacji dzieci-uchodźców i całych klas z reprezentacją uchodźców. Koordynatorką prowadzącą konsultacje z ramienia GODN jest Pani Justyna Olewińska. Celem konsultacji jest udzielanie Czytaj dalej…

Spotkanie konsultacyjne z psychologami pedagogami gdyńskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

Dyrektor GODN Pan Wojciech Jankowski podczas jednego z ostatnich spotkań edukacyjnych z gdyńskimi psychologami i pedagogami złożył obietnicę, iż takie działania rozpoczęte zostaną już na początku 2023 roku. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na liczne prośby i wyrażane ogromne zainteresowanie umożliwieniem psychologom i pedagogom wspólnych spotkań, przestrzeni do dyskusji i działania Czytaj dalej…

UNICEF: Projekt wsparcia dla nauczycieli uczących dzieci-uchodźców – zaproszenie do udziału

Chcieliśmy poinformować, że jako Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z ogromnym zaangażowaniem włączyliśmy się w międzynarodowy projekt UNICEF, którego celem jest udzielanie systemowego wsparcia dla nauczycieli w poszukiwaniu optymalnych metod edukacji dzieci-uchodźców oraz całych klas z reprezentacją uchodźców. Ideą programu jest nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również psychologiczne nauczycieli, stworzenie przestrzeni Czytaj dalej…

Vademecum Dyrektora (Przedszkola) – zaproszenie na grudniowe spotkanie

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów przedszkoli na spotkanie dotyczące zagadnień z zakresu prawa oświatowego z szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedszkoli. Prowadzący: Wojciech Jankowski (dyrektor GODN), Piotr Gierszewski (doradca metodyczny GODN). Data: Czwartek, 8 grudnia, 10:00 – 14:00. Miejsce: Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia Zapisy:

Vademecum Dyrektora – fotorelacja

W czwartek 17 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach Vademecum Dyrektora. Dyrektorzy mieli okazję wysłuchać i dyskutować na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela oraz nowych zasad awansu zawodowego. Prowadzący prelekcje – Pani Dorota Suchacz, Pan Piotr Gierszewski, Pani Małgorzata Gogola i Pani Anna Kozłowska wymieniali się swoimi spostrzeżeniami z Dyrektorami Czytaj dalej…