eTwinning w pracy nauczyciela

Sposób na przełamanie codziennej nudy na lekcjach przedmiotu. Chcesz zrealizować ciekawy projekt we współpracy z innymi krajami? Nie chcesz zmagać się z nadmiarem dokumentacji? eTwinning daje takie możliwości. Bez zbędnych formalności zarejestrujesz swój projekt albo dołączysz do czyjegoś projektu; znajdziesz partnerów i zmotywujesz swoich uczniów do działania. Poznasz sposoby na Więcej…

Quizy online

Quizy online to świetny sposób na oderwanie się od monotonności uczenia się i nauczania. Możesz sprawdzić czy twoi uczniowie opanowali struktury gramatyczne, słownictwo czy inne umiejętności w inny sposób niż tradycyjny test. Możesz sprawić, że będą chcieli odrobić zadanie domowe, że będą dociekać i dopytywać. Quizy online to świat technologii, Więcej…

Gry i zabawy terenowe

Jak nauczać poprzez zabawę? Jak stworzyć zajęcia w terenie, aby były efektywne, ale i efektowne dla naszych uczniów? Jak rozbudzić kreatywność i umiejętność współdziałania z innymi? Jak nauczyć przezwyciężania trudności i rezygnacji z własnych korzyści dla dobra zespołu? Odpowiedź jest prosta – stwórzmy dobrą grę terenową – taką, która odpowiada Więcej…

Efektywne nauczanie

Celem kursu jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o metody i formy pracy, które są kluczem do efektywnego nauczania i uczenia się. Aby mówić o efektywnym nauczaniu należy skłonić uczniów do świadomego uczestnictwa w procesie nauczania. Jak tego dokonać? Jak dobierać metody nauczania? Jak zaplanować lekcję i przeprowadzić ją w sposób atrakcyjny? Więcej…

Jak rozwijać myślenie matematyczne u młodszych uczniów

Myślenie matematyczne a bezmyślność. Skutki nauczania transmisyjnego. Czym różnią się problemy matematyczne od pseudoproblemów. Rola twórczości w nauczaniu matematyki. Rutyna w nauczaniu a szansa na prawdziwe rozumienie pojęć matematycznych. Im mniej nauczam, tym więcej uczy się dziecko. Jak odbudować i utrzymać fascynację matematyką.   Liczba godzin: 8 Odpłatność: 45 zł Więcej…

Praca edukacyjna i terapeutyczna z dzieckiem z dysleksją rozwojową

Jakie są objawy ryzyka dysleksji rozwojowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej – najnowsze koncepcje wyjaśniające przyczyny trudności o charakterze dyslektycznym. Z jakimi trudnościami borykają się dzieci z dysleksją rozwojową w nauce pisania, czytania oraz innych przedmiotów i na dalszych etapach edukacji. W jaki sposób pracować z uczniem z dysleksją nie tylko Więcej…

Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Podstawowa wiedza z zakresu neurodydaktyki oraz jej zastosowanie w praktyce szkolnej. Czym jest neurodydaktyka. Neurologiczne podłoże nabywania wiadomości i umiejętności. Mielinizacja aksonów. Stymulowanie mózgu. Przykłady plastyczności mózgu. Neurodydaktyka w praktyce i terapii. Jak uczyć, aby pobudzić ciekawość. Zadania przyjazne mózgowi. Neuronauki w codziennej praktyce szkolnej.   Liczba godzin: 8 Odpłatność: Więcej…

Organizowanie teatrzyków kukiełkowych dla dzieci

Warsztaty, podczas których nauczyciele poznają proste sposoby tworzenia scenariuszy, scenografii i kukiełek do przedstawień teatralnych  dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych. Uczestnicy warsztatów  skonstruują proste kukiełki (papierzaki), poznają tradycyjny japoński teatr obrazkowy Kamishibai.   Liczba godzin: 6 Odpłatność: 40 zł Prowadzenie: Ewa Marlena Włoch   Formularz zgłoszenia na szkolenie 

Planowanie pracy w przedszkolu

Planowanie pracy w przedszkolu w poszczególnych grupach wiekowych z uwzględnieniem możliwości psychoruchowych dzieci w wieku 3-6 lat. Ramowy rozkład dnia, tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i zabaw (z zastosowaniem przemienności zajęć dynamicznych i statycznych), miesięczne plany pracy zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zapoznanie z literaturą i prasą fachową. Prowadzący : Ewa Marlena Włoch Więcej…

Zarządzanie emocjami

„Naucz go, wytłumacz mu, nie pozwól mu…” – łatwiej powiedzieć, trudniej wykonać ponieważ jest to proces interpersonalny. Będą w nim zatem uczestniczyć minimum dwie osoby, każda ze swoimi emocjami i potrzebami. Będzie on kosztował czas i włożoną pracę. Być może zupełnie nie zostanie zauważony i doceniony. Czy nauczyciel  korzysta z najnowszych Więcej…