„Kompetencje kluczowe” – warsztaty w Przedszkolu nr 50 w Gdyni

W dniu 9 listopada odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, poświęcone tematowi „Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej”. Spotkanie miało miejsce w Przedszkolu nr 50 w Gdyni. Podczas spotkania omówiono znaczenie oraz katalog kompetencji kluczowych. Zapoznano uczestników z  praktycznymi przykładami działań wspierających rozwój kompetencji. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń, Dowiedz się więcej…

Szkolenie Rady Pedagogicznej w Lęborku

„Wprowadzenie pojęć matematycznych w przedszkolu z elementami metody Gruszczyk –Kolczyńskiej” to temat Rady Szkoleniowej, która odbyła się w dniu 27.10. 2023 roku, w Przedszkolu nr 10 w Lęborku. Metoda Kolczyk-Gruszczyńskiej pokazuje, że matematyka może być fascynująca i dostępna dla każdego dziecka a zabawy matematyczne mogą integrować naukę z radością, umożliwiając Dowiedz się więcej…

Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Metody aktywizujące w przedszkolu” to temat warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Szkolenie odbyło się w dniu 25 października w Przedszkolu nr 55 w Gdyni. Głównym zadaniem  każdego nauczyciela jest dostosowywanie i modyfikowanie metod i form pracy do potrzeb oraz możliwości uczniów, ułatwianie uczenie się.  Do tego celu warto wykorzystywać metody Dowiedz się więcej…

Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Jesienne zabawy. Edukacja muzyczna w przedszkolu” to nazwa warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Szkolenie odbyło się na początku października w Przedszkolu nr 55 w Gdyni. Na spotkaniu omówiono podstawowe  metody i formy edukacji muzycznej.  Na szkoleniu nie zabrakło dużo dobrej zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i różnych rekwizytów. Pozytywna energia, Dowiedz się więcej…

Szkolenie Rady Pedagogicznej w Przedszkolu nr 49 w Gdyni

„Myślenie krytyczne w edukacji przedszkolnej” to temat szkolenia Rady Pedagogicznej, które odbyło się w Przedszkolu nr 49 w Gdyni. Umiejętności myślenia krytycznego należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, Wymaga ono ciągłego treningu. Możemy je stosować zawsze i wszędzie, w każdym rodzaju edukacji, w każdym momencie. Nigdy nie przesadzimy z jego Dowiedz się więcej…

Rada Szkoleniowa w Przedszkolu nr 9 w Gdyni

„Metody aktywizujące w przedszkolu” to  temat szkolenia,  z którym miała możliwość zapoznać się  Rada Pedagogiczna  Przedszkola nr 9 w Gdyni w dniu 25.09.2023 r. Radę poprowadziły Maria Bazaczek, Katarzyna Pawłuszyńska doradcy metodyczni GODN. Podczas spotkania zapoznano słuchaczy  z różnymi metodami aktywizującymi, podzielono się własnymi dobrymi praktykami bowiem nauczyciel to osoba Dowiedz się więcej…

„Porozmawiaj-my-o edukacji w Gdyni”- zaproszenie na wydarzenie

Dnia 12 października zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów do Muzeum Emigracji na wydarzenie, którego jesteśmy współorganizatorami. Chcemy razem z Wami celebrować Dzień Edukacji Narodowej w Gdyni spotykając się wspólnie o godz.15.30 w Muzeum Emigracji i tym samym inicjując cykl spotkań pt. „Porozmawiaj-my o edukacji”. Poniżej zamieszczamy program spotkania:15.30-16.00 – otwarcie Dowiedz się więcej…

Warsztaty decoupage

Dnia 11 maja w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni – Dąbrowa, odbyły się warsztaty plastyczne „Sztuka ozdabiania przedmiotów techniką decoupage”. Nasze warsztaty rozbudziły ciekawość i zainspirowały uczestników do dalszego, samodzielnego pogłębiania metody decoupage i tworzenia pięknych ozdób w pracy z dziećmi. Zajęcia były bezpłatne, finansowane przez UNICEF. Spotkanie Dowiedz się więcej…

Warsztaty plastyczne decoupage

Dnia 20 kwietnia w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 3 w Gdyni odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pt.: „Sztuka ozdabiania przedmiotów techniką decoupage”. Jest to bardzo pracochłonna, wymagająca wiele cierpliwości metoda ozdabiania przedmiotów, ale efekt zawsze jest niezwykły. Pierwszy etap to wybór przedmiotu, który Dowiedz się więcej…

Myślenie krytyczne w edukacji przedszkolnej.

Dnia 18 kwietnia, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pt. „Myślenie krytyczne w przedszkolu”. Umiejętności myślenia krytycznego należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, Wymaga ono ciągłego treningu. Możemy je stosować zawsze i wszędzie, w każdym rodzaju edukacji, w każdym momencie. Nigdy nie Dowiedz się więcej…