Budowanie odporności psychicznej dzieci przedszkolnych – warsztaty

Dnia 21 marca w ZSP nr 3 w Gdyni odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. „Budowanie odporności psychicznej dzieci przedszkolnych poprzez wykorzystanie gry rozwojowej „Głaskotki”. Dziękujemy nauczycielom za spotkanie i zaangażowanie podczas warsztatów oraz pani Ewie Baranowskiej – Jojko za prowadzenie szkolenia. Ważny temat, ważne spotkanie. Mamy nadzieję, Dowiedz się więcej…

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

Innowacja pedagogiczna w przedszkolu”, to temat szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, które odbyło się w Przedszkolu nr 50 w Gdyni. Podczas warsztatów zapoznano uczestników z obowiązującymi procedurami dotyczącymi możliwości zgłaszania innowacji. Zaprezentowano przykłady nowatorskich tematów, które mogą stać się inspiracją do wykorzystania w pracy z dziećmi. Dziękujemy za aktywny udział Dowiedz się więcej…

„Kompetencje kluczowe” – warsztaty w Przedszkolu nr 50 w Gdyni

W dniu 9 listopada odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, poświęcone tematowi „Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej”. Spotkanie miało miejsce w Przedszkolu nr 50 w Gdyni. Podczas spotkania omówiono znaczenie oraz katalog kompetencji kluczowych. Zapoznano uczestników z  praktycznymi przykładami działań wspierających rozwój kompetencji. Warsztaty były okazją do wymiany doświadczeń, Dowiedz się więcej…

Szkolenie Rady Pedagogicznej w Lęborku

„Wprowadzenie pojęć matematycznych w przedszkolu z elementami metody Gruszczyk –Kolczyńskiej” to temat Rady Szkoleniowej, która odbyła się w dniu 27.10. 2023 roku, w Przedszkolu nr 10 w Lęborku. Metoda Kolczyk-Gruszczyńskiej pokazuje, że matematyka może być fascynująca i dostępna dla każdego dziecka a zabawy matematyczne mogą integrować naukę z radością, umożliwiając Dowiedz się więcej…

Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Metody aktywizujące w przedszkolu” to temat warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Szkolenie odbyło się w dniu 25 października w Przedszkolu nr 55 w Gdyni. Głównym zadaniem  każdego nauczyciela jest dostosowywanie i modyfikowanie metod i form pracy do potrzeb oraz możliwości uczniów, ułatwianie uczenie się.  Do tego celu warto wykorzystywać metody Dowiedz się więcej…

Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Jesienne zabawy. Edukacja muzyczna w przedszkolu” to nazwa warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Szkolenie odbyło się na początku października w Przedszkolu nr 55 w Gdyni. Na spotkaniu omówiono podstawowe  metody i formy edukacji muzycznej.  Na szkoleniu nie zabrakło dużo dobrej zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i różnych rekwizytów. Pozytywna energia, Dowiedz się więcej…

Szkolenie Rady Pedagogicznej w Przedszkolu nr 49 w Gdyni

„Myślenie krytyczne w edukacji przedszkolnej” to temat szkolenia Rady Pedagogicznej, które odbyło się w Przedszkolu nr 49 w Gdyni. Umiejętności myślenia krytycznego należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, Wymaga ono ciągłego treningu. Możemy je stosować zawsze i wszędzie, w każdym rodzaju edukacji, w każdym momencie. Nigdy nie przesadzimy z jego Dowiedz się więcej…

Rada Szkoleniowa w Przedszkolu nr 9 w Gdyni

„Metody aktywizujące w przedszkolu” to  temat szkolenia,  z którym miała możliwość zapoznać się  Rada Pedagogiczna  Przedszkola nr 9 w Gdyni w dniu 25.09.2023 r. Radę poprowadziły Maria Bazaczek, Katarzyna Pawłuszyńska doradcy metodyczni GODN. Podczas spotkania zapoznano słuchaczy  z różnymi metodami aktywizującymi, podzielono się własnymi dobrymi praktykami bowiem nauczyciel to osoba Dowiedz się więcej…

„Porozmawiaj-my-o edukacji w Gdyni”- zaproszenie na wydarzenie

Dnia 12 października zapraszamy nauczycieli, rodziców oraz uczniów do Muzeum Emigracji na wydarzenie, którego jesteśmy współorganizatorami. Chcemy razem z Wami celebrować Dzień Edukacji Narodowej w Gdyni spotykając się wspólnie o godz.15.30 w Muzeum Emigracji i tym samym inicjując cykl spotkań pt. „Porozmawiaj-my o edukacji”. Poniżej zamieszczamy program spotkania:15.30-16.00 – otwarcie Dowiedz się więcej…

Warsztaty decoupage

Dnia 11 maja w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni – Dąbrowa, odbyły się warsztaty plastyczne „Sztuka ozdabiania przedmiotów techniką decoupage”. Nasze warsztaty rozbudziły ciekawość i zainspirowały uczestników do dalszego, samodzielnego pogłębiania metody decoupage i tworzenia pięknych ozdób w pracy z dziećmi. Zajęcia były bezpłatne, finansowane przez UNICEF. Spotkanie Dowiedz się więcej…