Warsztaty decoupage

Dnia 11 maja w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni – Dąbrowa, odbyły się warsztaty plastyczne „Sztuka ozdabiania przedmiotów techniką decoupage”. Nasze warsztaty rozbudziły ciekawość i zainspirowały uczestników do dalszego, samodzielnego pogłębiania metody decoupage i tworzenia pięknych ozdób w pracy z dziećmi. Zajęcia były bezpłatne, finansowane przez UNICEF. Spotkanie Czytaj dalej…

Warsztaty plastyczne decoupage

Dnia 20 kwietnia w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 3 w Gdyni odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pt.: „Sztuka ozdabiania przedmiotów techniką decoupage”. Jest to bardzo pracochłonna, wymagająca wiele cierpliwości metoda ozdabiania przedmiotów, ale efekt zawsze jest niezwykły. Pierwszy etap to wybór przedmiotu, który Czytaj dalej…

Myślenie krytyczne w edukacji przedszkolnej.

Dnia 18 kwietnia, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni odbyły się warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pt. „Myślenie krytyczne w przedszkolu”. Umiejętności myślenia krytycznego należy uczyć dzieci od najmłodszych lat, Wymaga ono ciągłego treningu. Możemy je stosować zawsze i wszędzie, w każdym rodzaju edukacji, w każdym momencie. Nigdy nie Czytaj dalej…

Logorytmika-warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Dnia 5 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni odbyły się  warsztaty prowadzone przez doradców metodycznych Katarzynę Pawłuszyńską i Marię Bazaczek. Logorytmika to połączenie logopedii i rytmiki. Metoda ta wspomaga wszechstronnie rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w sposób bardzo naturalny, niezależnie od poziomu rozwoju przedszkolaków.  W trakcie zorganizowanych warsztatów Czytaj dalej…

Jak kształtować kompetencje i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym?

Refleksja ta stała się inspiracją do zorganizowania szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 42 „Pod Modrzewiem” w Gdyni. Warsztaty szkoleniowe o temacie „Rola myślenia krytycznego w przedszkolu w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych” odbyły się dnia 16 marca i były skierowane do Rady Pedagogicznej. Podczas szkolenia przypomniano jak ważne Czytaj dalej…

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu

„Innowacja pedagogiczna w przedszkolu” to temat kolejnego szkolenia prowadzonego przez doradców metodycznych Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Szkolenie w formie warsztatów prowadziły: Maria Bazaczek, Katarzyna Pawłuszyńska, Anetta Czoska. W ramach budowania sieci współpracy, spotkanie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego odbyło się  9 marca w Przedszkolu 50 w Gdyni. Uczestników szkolenia zapoznano z Czytaj dalej…