Jak to ugryźć?

Opublikowane przez Marzena Paradowska w dniu

???W czwartek, 5 października w Szkole Podstawowej w Kosakowie odbyło się szkolenie
pt.: „Jak to ugryźć? Wskazówki do pracy dla początkujących nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.”.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie planowania efektywnych lekcji, zarządzania klasą, aktywnych metod nauczania, oceny/informacji zwrotnej, współpracy z rodzicami i rozwojem osobistym oraz przygotowania dokumentacji. Podczas szkolenia stworzono przestrzeń do wymiany doświadczeń, wskazówek i motywacji. Dziękujemy i do zobaczenia.??

Marzena Paradowska, Anna Zięba

KlasAnia, Facetka od matmy, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,