Stella Laudańska

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego (szkoła podstawowa) Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Gdyni, egzaminator OKE, socjoterapeuta Absolwentka Szkoły Głównej Mistrzostwa Edukacji w Gdyni   Zakres prowadzonych zajęć: – szkolenie nauczycieli m.in.w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów, stosowania metod aktywizujących, neurodydaktyki oraz gier edukacyjnych – Więcej…

Grażyna Szotrowska

Doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wos-u Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel roku 2005 Autorka programu ”Poznam, zanim zobaczę z wizytą w stolicach krajów europejskich” Autorka licznych artykułów w czasopismach oświatowych, współautorka  ćwiczeń  egzaminacyjnych z historii i wos-u   Zakres prowadzonych zajęć: – wsparcie w planowaniu i realizacji Więcej…

Grażyna Grzymała

Doradca metodyczny biologii w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych Członek Polskiego Towarzystwa Neurodydaktycznego Egzaminator: egzaminu maturalnego z biologii Studia podyplomowe : informatyka dla nauczycieli Zakres prowadzonych zajęć: –  prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia egzaminatorów maturalnych z biologii –  współpraca z Zakładem Anatomii i Neurobiologii GUMed przy organizacji objętego Patronatem GODN – międzynarodowego  konkursu Więcej…