Renata Wolińska

Doradca metodyczny d/s psychoprofilaktyki uzależnień i wychowania dzieci i młodzieży Pedagog w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni Były nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej   Tematyka prowadzonych zajęć warsztatowych i rad pedagogicznych: – Budowanie dobrych relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka – Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem Więcej…

Anna Kulińska

Doradca metodyczny języka angielskiego (szkoły ponadpodstawowe), posiada stopień naukowy doktora Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie matury dwujęzycznej Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo w zakresie nauczania języka angielskiego – nauczanie z wykorzystaniem TIK – opieka nad Więcej…

Katarzyna Szmuksta

Doradca metodyczny języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych Egzaminator maturalny z języka polskiego od 2003 roku Nauczycielka języka polskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo z zakresu języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych – wieloletni wychowawca –  doradztwa z zakresu komunikacji interpersonalnej dla nauczycieli i młodych wychowawców

Krystyna Ciesielska

Doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZSP nr 2 w Gdyni   Zakres prowadzonych zajęć: – udzielanie  konsultacji i opiniowanie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej – prezentowanie warsztatu i metod pracy na lekcjach otwartych – wsparcie w opracowaniu scenariuszy zajęć

Anna Drotlew

Doradca metodyczny z matematyki z zakresu szkoły podstawowej Pełnione funkcje: – Egzaminator egzaminu ósmoklasisty – Egzaminator egzaminu gimnazjalnego z matematyki – Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki – Trener w Międzynarodowym Programie Kreatywności „Destination Imagination” – Trener w Międzynarodowym Konkursie Kreatywności „Odyseja Umysłu” Zakres prowadzonych zajęć: – doradztwo z zakresu wykorzystania Więcej…

Piotr Malecha

Doradca metodyczny chemii, posiada stopień naukowy doktora Ekspert w Wydziale Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Gdańsku Egzaminator OKE w Gdańsku Nauczyciel chemii w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni (liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa)   Zakres prowadzonych zajęć: – spotkania metodyczne dla nauczycieli chemii – Więcej…

Stella Laudańska

Doradca metodyczny w zakresie języka polskiego (szkoła podstawowa) Nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Gdyni, egzaminator OKE, socjoterapeuta Absolwentka Szkoły Głównej Mistrzostwa Edukacji w Gdyni   Zakres prowadzonych zajęć: – szkolenie nauczycieli m.in.w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów, stosowania metod aktywizujących, neurodydaktyki oraz gier edukacyjnych – Więcej…

Grażyna Szotrowska

Doradca metodyczny dla nauczycieli historii i wos-u Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Nauczyciel roku 2005 Autorka programu ”Poznam, zanim zobaczę z wizytą w stolicach krajów europejskich” Autorka licznych artykułów w czasopismach oświatowych, współautorka  ćwiczeń  egzaminacyjnych z historii i wos-u   Zakres prowadzonych zajęć: – wsparcie w planowaniu i realizacji Więcej…

Grażyna Grzymała

Doradca metodyczny biologii w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych Członek Polskiego Towarzystwa Neurodydaktycznego Egzaminator: egzaminu maturalnego z biologii Studia podyplomowe : informatyka dla nauczycieli Zakres prowadzonych zajęć: –  prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia egzaminatorów maturalnych z biologii –  współpraca z Zakładem Anatomii i Neurobiologii GUMed przy organizacji objętego Patronatem GODN – międzynarodowego  konkursu Więcej…