„Prawo Oświatowe” prawa i obowiązki nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora.

Opublikowane przez Wojciech Jankowski w dniu

Dzisiaj odbyło się kolejne szkolenie w temacie ” Prawa i obowiązki nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora. Nagrody i kary”. tym razem szkolenie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni.

To był pracowicie spędzony czas.