Nowa matura z chemii w 2023r.

27 października 2022r. nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych spotkali się w ramach sieci współpracy na warsztacie dotyczącym wymagań egzaminacyjnych nowej matury z chemii w 2023r. Wydarzenie miało miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi, a prowadzącym szkolenie był dr Piotr Malecha, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Pracowaliśmy na modelowym arkuszu Dowiedz się więcej…

SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI CHEMII

Po raz kolejny nauczyciele chemii spotkali się w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Wydarzenie miało miejsce 27 września 2022r. w siedzibie GODN. Oprócz omówienia planu pracy w roku szkolnym 2022/23, tematem przewodnim była koncepcja inteligencji wielorakich według Howarda Gardnera w nauczaniu chemii. Spotkanie zaowocowało istotnymi wnioskami do dalszej pracy w Dowiedz się więcej…

Sieć współpracy nauczycieli chemii

28 października 2021r. odbyło się kolejne spotkanie metodyczne nauczycieli chemii w ramach ” Sieci współpracy nauczycieli chemii”. Tematem szkolenia było przygotowanie uczniów do szkolnego i międzyszkolnego konkursu z chemii na poziomie szkoły podstawowej. Przeanalizowaliśmy zadania konkursowe i odpowiedzi uczniów z lat ubiegłych. Ponadto omówiliśmy formy i metody pracy z uczniem Dowiedz się więcej…