Edukacja włączająca- kształcenie nowej generacji

Opublikowane przez Justyna Kalota w dniu

22 listopada br mieliśmy okazję spotkać się z nauczycielami różnych specjalności, aby porozmawiać na temat podstaw prawnych potrzeby wspomagania uczniów zagrożonych zaburzeniami i zakłóceniami rozwoju w ramach edukacji włączającej. Warsztatowo przyjrzeliśmy się celom kształcenia w szkole inkluzyjnej oraz kompetencjom jakie powinien posiąść nauczyciel w nowej perspektywie edukacyjnej. Spotkanie było bardzo owocne w dyskusję i refleksje na zadany temat.