Szkolenie dyrektorów placówek gdyńskich

W dniach 24-25 października odbyło się szkolenie dla dyrektorów placówek gdyńskich. Wydarzenie składało się z dwóch części tematycznych: 1. Dyrektor szkoły – moderator, trener coach – prelekcja Jarosława Kordzińskiego,  trenera, szkoleniowca, niezależnego eksperta oświatowego. W tej części szkolenia omówione zostały zagadnienia kompetencji dyrektora jako przywódcy, jak je budować oraz w Więcej…

Proces grupowy- metody pracy z grupą – relacja ze szkolenia

W środę 23 października w siedzibie Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyło się szkolenie na temat „Proces grupowy- metody pracy z grupą – organizacja przestrzeni edukacyjnej”. Szkolenie obejmowało tematykę grupy jako całości, jej dynamiki oraz procesów i zmian zachodzących na każdej z faz procesu. Przedstawione zostały również różne role nauczyciela na Więcej…

Odwiedzamy gdyńskie placówki oświatowe

We wtorek 22 października przedstawiciele Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Komisji Oświaty odwiedzili kolejne placówki celem rozpoznania ich potrzeb edukacyjnych oraz przedstawili ofertę form doskonalenia przygotowaną przez GODN, która do tych potrzeb odnosiłaby się w najbardziej efektywny sposób. Tym razem odwiedzone zostały placówki: Szkoła Podstawowa nr 35, Szkoła Podstawowa nr Więcej…

VI Kongres Edukacja i Rozwój

W dniach 9-10 października braliśmy udział w odbywającym si.ę w stołecznym Centrum Olimpijskim VI Kongresie Edukacja i Rozwój. Dwudniowe wydarzenie obfitowało w wykłady, prelekcje, warsztaty oraz konsultacje z ekspertami z szerokiego wachlarza specjalizacji edukacyjno-pedagogicznych, prawnych, organizacyjnych, programowych oraz zarządczych. Podczas targów EXPO można było również zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami Więcej…

35 – lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni

W czwartek 10 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 35-lecia gdyńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. Dyrektor Poradni pani Anna Kordzińska-Grabowska odebrała życzenia od zaproszonych na uroczystość gości, wśród których była między innymi Naczelnik Wydziału Edukacji, pani Krystyna Przyborowska oraz dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Więcej…